• 22.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Regulamin

     

    REGULAMIN obowiązujący studentów I roku ANALITYKI MEDYCZNEJ w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Chemia organiczna" w roku akademickim 2020/2021