Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. dr Emilia Sarnacka.
 • dr Emilia Sarnacka.
 • Ostatnia zmiana 27.02.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  dr Emilia Sarnacka

  Magister prawa, doktor nauk o zdrowiu, naukowo zajmuje się prawem medycznym, w szczególności zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz  regulacjami prawnymi z zakresu telemedycyny. Prowadzi zajęcia z prawa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na kursach podyplomowych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz filologii angielskiej (licencjat) na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka staży na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia, staż finansowany z funduszy norweskich, temat: prawo biomedyczne) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (staż finansowany z funduszy europejskich, temat: bioetyka). Członek European Association of Health Law.

   

  Temat wykładu:

  USTAWA O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY 

  - OD SAMODZIELNOŚCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

   

  Termin:

  23 lutego 2018 r. godz. 12.00

   

  Miejsce:

  Sala Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Centrum Dydaktyczno - Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

  ul. Szpitalna 37

   

  Materiały ze spotkania:

  /photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-prawa_medycznego_i_deontologii_lekarskiej/e._sarnacka_-_ustawa_o_zawodzie_fizjoterapeuty.pdf