• 01.03.2022 Zakład Farmakodynamiki

  Program nauczania

   

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów:

  • Zakład Farmakodynamiki

   

  2. Kierownik Zakładu:

  • prof. dr hab. Dariusz Pawlak

   

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

  • prof. dr hab. Dariusz Pawlak

   

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  • wykłady - 60

  • ćwiczenia - 150

   

  5. Formy nauczania:

  • wykłady

  • ćwiczenia

   

  6. Forma zakończenia (forma zaliczenia):

  Przedmiot kończy się sprawdzeniem wiadomości w formie pisemnego egzaminu końcowego obejmującego treści programu nauczania.

   

  7. Program nauczania:

  Nr ćwiczenia

  Temat ćwiczenia

  Data

  Osoba prowadząca

  1

  Ćwiczenie organizacyjne (BHP, regulamin). Farmakologia ogólna. Podstawowe pojęcia, definicje. Farmakokinetyka.

  4-6.10.2021

   

  Dr hab. Bartłomiej Kałaska

  2

  Farmakodynamika. Mechanizmy działania leków. Receptory, dawka-efekt. Działania niepożądane leków. Lekozależność.

  11-13.10.2021

   

  Mgr Justyna Świętoń

  3

  Interakcje leków (farmaceutyczna, farmakokinetyczna, farmakodynamiczna). Farmakogenetyka. Terapia genowa. Chronofarmakoterapia. Preparaty złożone. Badania przedkliniczne i kliniczne.

  13-15.10.2021

   

  Dr Justyna Hermanowicz

  4

  Farmakoterapia zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

  18-20.10.2021

   

  Dr Justyna Hermanowicz

   

  5

  Hormony i leki wpływające na funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego (podwzgórze, przysadka, tarczyca). Homeostaza wapniowa, osteoporoza. Czynniki grasicze.

  20-22.10.2021

   

  Dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo

  6

  Hormony nadnerczy (mineralokortykoidy, androgeny nadnerczowe, glikokortykosteroidy, hormony rdzenia nadnerczy).

  25-27.10.2021

   

  Mgr Aleksandra Jakimczuk

  7

  Hormony płciowe. Gonadotropiny stosowane w lecznictwie. Androgeny, środki anaboliczne, antagoniści receptorów androgenowych, inhibitory 5-a-reduktazy. Preparaty zawierające estrogeny i antyestrogeny. Hormonalna regulacja ciąży, porodu i laktacji. Środki antykoncepcyjne. Hormonalna terapia zastępcza w okresie pomenopauzalnym.

  27-29.10.2021

   

  Dr Joanna Mikłosz

  8

  Autonomiczny układ nerwowy. Substancje modulujące aktywność układu przywspółczulnego.

  3-5.11.2021

  Dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo

   

  9

  Leki wpływające na układ współczulny.

  8-10.11.2021

  Dr Justyna Hermanowicz

  10

  Kolokwium 1

  15.11.2021

   

  11

  Leki stosowane w leczeniu stanów depresyjnych.

  17-19.11.2021

  Dr Justyna Hermanowicz

  12

  Leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych. Choroby neurodegeneracyjne i ich leczenie (choroba Alzheimera, Parkinsona, zmiany otępienne o podłożu naczyniowym). Substancje psychozomimetyczne (pschodysleptyczne, halucynogenne).

  22-24.11.2021

  Dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo

   

  13

  Leki psychotropowe. Neuroleptyki (klasyczne, atypowe). Farmakoterapia schizofrenii, zaburzeń afektywnych. Leki nasenne.

  24-26.11.2021

  Dr hab. Bartłomiej Kałaska

  14

  Farmakoterapia otyłości. Farmakoterapia epilepsji.

  29.11-1.12.2021

  Dr Joanna Mikłosz

  15

  Leczenie dolegliwości bólowych cz.1 Patofizjologia bólu. Przegląd leków stosowanych w terapii bólu. Ból towarzyszący chorobie nowotworowej (analgetyki i koanalgetyki).

  1-3.12.2021

  Mgr Iwona Kwiatkowska

  16

  Leczenie dolegliwości bólowych cz.2 Terapia bólu neuropatycznego. Choroba reumatyczna. Leczenie dny moczanowej. Terapia migreny.

  6-8.12.2021

  Mgr Iwona Kwiatkowska

  17

  Leczenie dolegliwości bólowych cz.3 Leki znieczulające miejscowo. Anestetyki i środki miorelaksacyjne.

  8-10.12.2021

  Dr Joanna Mikłosz

  18

  Gospodarka wodna, elektrolitowa i kwasowo-zasadowa. Zaburzenia elektrolitowe, zastosowanie terapeutyczne soli sodu, potasu, wapnia i magnezu. Patogeneza obrzęku. Leki moczopędne.

  13-15.12.2021

  Mgr Iwona Kwiatkowska

  19

  Farmakologia autakoidów

  15-17.12.2021

  Mgr Justyna Świętoń

  20

  Kolokwium 2

  20.12.2021

   

  21

  Leki krwi (leczenie niedokrwistości, osocze, surowica, preparaty krwiozastępcze). Hemostaza (leki modulujące proces krzepnięcia i fibrynolizy).

  10-12.01.2022

  Dr hab. Bartłomiej Kałaska

  22

  Farmakologia układu krążenia cz.1  Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki lipidowej.

  12-14.01.2022

  Dr Justyna Hermanowicz

  23

  Farmakologia układu krążenia cz.2  Farmakoterapia zaburzeń rytmu mięśnia sercowego. Leczenie ostrej i przewlekłej niewydolność serca.

  17-19.01.2022

  Mgr Iwona Kwiatkowska

  24

  Farmakologia układu krążenia cz.3  Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego (ostry zespół wieńcowy).

  19-21.01.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  25

  Farmakologia układu krążenia cz.4  Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.

  Leki stosowane w chorobach naczyń.

  24-26.01.2022

  Dr hab. Bartłomiej Kałaska

  26

  Farmakoterapia układu oddechowego. Stany astmatyczne. Przewlekła choroba obturacyjna płuc. Alergiczny nieżyt nosa. Leki przeciwkaszlowe. Preparaty wykrztuśne.

  26-28.01.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  27

  Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Farmakoterapia przewlekłych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniewskiego-Crohna, Collitis ulcerosa). Terapia czynnościowych zespołów jelitowych (zespół jelita drażliwego, zaparcia, biegunki, uchyłkowatość).

  31.01-2.02.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  28

  Farmakoterapia chorób wątroby. Leki żółciotwórcze, żółciopędne, środki rozpuszczające kamienie żółciowe. Leki przeciwwymiotne i prokinetyczne.

  2-4.02.2022

  Mgr Aleksandra Jakimczuk

  29

  Kolokwium 3

  24.02.2022

   

  30

  Antybiotykoterapia cz.1

  28.02-04.03.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  31

  Antybiotykoterapia cz.2

  7-11.03.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  32

  Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych. Środki odkażające.

  14-18.03.2022

  Mgr Justyna Świętoń

  33

  Farmakoterapia zakażeń grzybiczych. Leki stosowane w chorobach wywołanych przez pierwotniaki. Leki przeciwrobacze.

  21-25.03.2022

  Mgr Justyna Świętoń

  34

  Chemioterapia chorób wirusowych.

  28.03-01.04.2022

  Dr Joanna Mikłosz

  35

  Immunizacja, szczepienia. Leki sieroce. Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej. Ogólne postępowanie w zatruciach.

  4-8.04.2022

  Mgr Aleksandra Jakimczuk

  36

  Chemioterapia nowotworów. Antymetabolity. Inhibitory topoizomerazy. Inhibitory mitozy. Antybiotyki o właściwościach cytostatyków.

  11-15.04.2022

  Dr Justyna Hermanowicz

  37

  Farmakoterapia stosowana w dermatologii i okulistyce.

  25-29.04.2022

  Mgr Iwona Kwiatkowska

  38

  Hormony i antagoniści hormonów. Terapia fotodynamiczna. Radioterapia. Terapia skojarzona nowotworów. Nowe schematy terapeutyczne procesów rozrostowych. 

  9-13.05.2022

  Mgr Aleksandra Jakimczuk

  39

  Kolokwium 4

  19.05.2022

   

  40

  Sprawdzian dopuszczeniowy

  2.06.2022

   

  Uwaga! Przygotowanie z tematyki zajęć obowiązuje już od pierwszych ćwiczeń.

   

  8. Cel nauczania:

  Wyposażenie studentów w wiedzę na temat farmakodynamiki i podstaw farmakokinetyki w zakresie pozwalającym na zrozumienie zasad farmakoterapii.