• 16.02.2022 Zakład Farmakodynamiki

    Literatura podstawowa i uzupełniająca

    Mutschler E.: Farmakologia i toksykologia. MedPharm Polska, 2015 (Literatura podstawowa)

    Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. Wyd. Alfa Medica Press 2009

    Mutschler, Geisslinger, Menzel, Ruth, Schmidtko: Farmakologia z elementami toksykologii. MedPharm Polska, 2020

    Internetowe bazy danych z zakresu farmakologii: http://indeks.mp.pl/