Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program.
 • Program.
 • Ostatnia zmiana 09.05.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Program

  • PIĄTEK
   11.00 – otwarcie obrad – władze UMB
   11.10 – przywitanie uczestników konferencji – dr hab. Adam Górski, prof. UJ

  •  

  • PANEL I

  • 11.15-11.35 prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (UJ) – Konstytucyjne cechy zawodów medycznych a standard ich wykonywania

  • 11.35-11.55 dr hab. Maria Boratyńska (UW) - Miejsce standardów lekarskich w systemie prawa medycznego – teoria i praktyka

  • 11.55-12.10 dr Julia Kapelańska – Pręgowska (UMK) - Standard wykonywania zawodu lekarza z punktu widzenia prawa międzynarodowego

  • 12.10-12.30 dr hab. Monika Urbaniak (UMP)– Standardy etyki a wykonywanie zawodu lekarza we Włoszech

  • 12.30-12.45 dr Żaklina Skrenty (UZ) - Standardy wykonywania zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego – wybrane zagadnienia

  • 12.45-13.30 dyskusja

  • 13.30-14.10 przerwa na kawę

  •  

  • PANEL II

  • 14.10-14.30 dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM - Standard wykonywania zawodów medycznych a procedury zapłodnienia pozaustrojowego

  • 14.30-14.45 dr Ewa Plebanek (UEK) - Naruszenie standardów postępowania w położnictwie i ginekologii jako przesłanka przypisania   odpowiedzialności karnej

  • 14.45-15.00 dr Błażej Kmieciak (UMŁ)- Standard profesjonalnego postępowania w psychiatrii

  • 15.00-15.15 dr Jan Ciechorski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) - Przymus w psychiatrii - standardy postępowania

  • 15.15-15.30 dr Rafał Michalczak (UJ) - Standardy wykonywania zawodu lekarza w modelu telemedycyny – spojrzenie w (niedaleką) przyszłość

  • 15.30-15.45 mgr Katarzyna Maria Zoń (UWr) - Standardy wykonywania zawodu lekarza w modelu telemedycyny w świetle prawa polskiego

  • 15.45-16.00 dr Paweł Lipowski (UJ) – Standardy prawne dla zapewnienia jakości w ochronie zdrowia a wykonywanie zawodów medycznych

  • 16.00-16.10 dr hab. Anna Pacian (UML), prof. Teresa Kulik (UML) – Zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia

  • 16.10-16.20 dr Jolanta Pacian (UML)– Wymagania dla zawodów medycznych w populacji pediatrycznej

  • 16.20-16.30 Konrad Jagocha (UŚ) – Standard postępowania w ochronie zdrowia a tajemnica lekarska

  • 16.30-17.00 dyskusja

  •  

  • SOBOTA

  • PANEL III

  • 10.30-11.15 mgr Łukasz Baranowski (UwB, UMB), dr Magdalena Grassmann (UMB) – Standard wykonywania zawodu lekarza w aspekcie historycznym

  • (wystąpienie połączone ze zwiedzaniem Pałacu Branickich)

  • 11.15-11.35 SSN Wiesław Kozielewicz - Standard wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako sądu dyscyplinarnego

  • 11.35-11.50 dr Iwona Wrześniewska-Wal (CMKP) - Rola sądów lekarskich w kształtowaniu standardów wykonywania zawodu lekarza

  • 11.50-12.10 dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ, prof. UMŁ - Reguły ostrożności przy zabiegach kosmetycznych

  • 12.10-12.25 dr Renata Chrzan (UWr) – Kontrowersje wokół błędów lekarskich

  • 12.25-12.45 adw. Joanna Lazer, r. pr. Małgorzata Hudziak – Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów?

  • 12.45-13.05 dr hab. Dorota Karkowska (UJ)– Standard wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

  • 13.05-13.20 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (KUL, BAS) - Standard wykonywania zawodu farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej

  • 13.20-13.35 dr Katarzyna Mełgieś (KUL)– Standardy w działalności psychoterapeutów

  • 13.35-13.50 dr Emilia Sarnacka (UMB) – Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty

  • 13.50-14.25 dyskusja

  • 14.25 dr hab. Adam Górski, prof. UJ – podsumowanie obrad