• Program.
 • Ostatnia zmiana 20.03.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Program

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

   

  Dr hab. Adam Górski, prof. UJ, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB
  Dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Wprowadzenie

   

  dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Ordynator Kliniki Psychiatrii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpital Kliniczny w Choroszczy

  Autyzm - problemy i wyzwania

   

  dr Joanna Grzesiewska, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii Ogólnej/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  Neuronietypowi (autyzm i zespół aspergera) – jak myślą, jak rozumieją i jak przeżywają nasz świat?

   

  Mec  Maria Jankowska, Rzecznik Praw osób z Autyzmem Przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA;
  Osoba z autyzmem w systemie prawa - od dzieciństwa do dorosłości

   

  dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

  Autyzm – wolna wola – odpowiedzialność

   

  dr hab. Beata Janiszewska, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski

  Cywilnoprawne aspekty ochrony osób ze spektrum autyzmu

   

  dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, prof. UKW, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Wojewódzki ośrodek doskonalenia nauczycieli w Zgierzu

  Autyzm a prawo oświatowe. Stan obecny - dylematy - kierunki zmian

   

  dr Szymon Tarapata, Zakład Prawa Karnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Zakład Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Wrocławski

  Odpowiedzialność karna osób ze spektrum autyzmu?

   

  Dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Czy w szkole (specjalnej) można stosować przymus bezpośredni?