• 20.03.2019 Administrator Zakładu

  Regulaminy

  REGULAMIN PRZEDMIOTU

  Przedmiot: Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

  Wymiar: Semestr I: wykłady: 30 godz.

  Prowadzący: prof. Lech Chrostek

   

  Cel nauczania przedmiotu:

  Celem nauczania jest zapoznanie studentów z organizacją, strukturą i zasadami działania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

  Forma zajęć: wykłady

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu:

  Obecność na wszystkich zajęciach.
  Nieobecność musi być usprawiedliwiona. Zaliczenie w ustalonym terminie materiału obowiązującego na opuszczonych zajęciach.
  Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium z treści programowych. Kryterium zaliczenia: poprawność odpowiedzi ≥ 60%