Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. I ZEBRANIE.
 • I ZEBRANIE.
 • Ostatnia zmiana 05.02.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  I ZEBRANIE

  PROGRAM

  I PRAWNO - MEDYCZNEGO ZEBRANIA NAUKOWEGO

   

  Termin:

  3 lutego 2018 r.

   

  Miejsce obrad:

  Centrum Dydaktyczno – Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB  s. 3.13

  ul. Szpitalna 37 Białystok

   

  11.00 rozpoczęcie spotkania

  11.20 – 11.40

  dr hab. Adam Górski, prof. UJ (UJ, p.o. Kierownika ZPMiDL UMB) „Szczególna prawnokarna ochrona zawodów medycznych „jak” funkcjonariuszy publicznych

  11.40 – 12.00

  Mgr Wojciech Tymiński (doktorant INP PAN) "Zawody medyczne - zakres pojęcia"

  12.00 – 12.20

  dr Emilia Sarnacka (ZPMiDL UMB) „Fizjoterapeuta – nowy samodzielny zawód medyczny?”

   

  12.20 – 12.50 przerwa

   

  12.50 – 13.10

  dr Małgorzata Kubacka (WUM, doktorantka INP PAN) "Sfałszowane produkty lecznicze - wybrane aspekty prawne"

  13.10– 13.30

  mgr Paweł Kaźmierczyk (doktorant INP PAN) "Konstytucyjne podstawy prawa pacjenta do informacji"

   

  13.30 – dyskusja