• Opłaty.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Opłaty

   

   

  Wysokość opłaty konerencyjnej:

   

  300 zł

  50 zł - słuchacze studiów doktoranckich oraz studenci spoza UMB

   

  Studenci i pracownicy UMB oraz pracownicy szpitali podległych UMB zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

   

  Wpłaty należy dokonać na kontro UMB:

   

  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

   

  tytuł przelewu: Problemy prawa medycznego

   

  Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres problemy.prawa.medycznego@umb.edu.pl do dnia 6 maja 2018 r.