Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo medyczne - I r. II st..
 • Prawo medyczne - I r. II st..
 • Ostatnia zmiana 05.03.2019 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - I r. II st.

  Koordynator przedmiotu:

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  Osoby prowadzące zajęcia:

   

  Terminy i tematy zajęć w II semestrze:

   

  Termin i miejsce zajęćProwadzącyTemat

  8.03.2019

  w godz. 9.00-12.45 s. 3.16 WNoZ

  dr Emilia SarnackaWprowadzenie do prawa medycznego. Prawa pacjenta. Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

  15.03.2019

  w godz. 9.00-12.45 s. 2.16 WNoZ

  dr Michał ŁukszaPodstawy prawa pracy
  22.03.2019 w godz. 9.00-12.45 s. 2.16 WNoZdr Emilia SarnackaZasady wykonywania działalności leczniczej. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
  29.03.2019 w godz. 9.00-12.45 s. 2.16 WNoZdr Emilia Sarnacka

  Odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność za zespołowe działania. Podstawy odpowiedzialności cywilnej i karnej.

  Zawody medyczne. Status prawny wykonywania zawodu elektroradiologia.

  5.04.2019 w godz. 8.00-12.45 s. 2.16 WNoZdr Emilia Sarnacka

  Prawo atomowe.

  Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

  Dawki graniczne promieniowania jonizującego.

  Ochrona zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi.
  26.04.2019  w godz. 9.30-13.15 s. 3.15 WNoZdr Emilia Sarnacka

  Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

  Pracownie rentgenowskie – procedura uzyskiwania zezwoleń.

  Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

  Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

   

  Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • obecność na zajęciach
  • pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego

   

  Literatura obowiązkowa:

  • Agnieszka Fiutak, Prawo w medycynie, C.H.BECK, Warszawa 2010
  • Mirosław Nestorowicz, Prawo medyczne, Tonik, Toruń 2007

   

  Literatura uzupełniająca:

  • Górski Adam, Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych haseł, Warszawa 2012
  • Nesterowicz Mirosław, Prawo medyczne, Toruń 2016.
  • Kubiak Rafał, Prawo medyczne, Warszawa 2017