• Ostatnia zmiana 14.06.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  3 rok Logopedia z fonoaudiologią I stopnia

   

  • PEDAGOGIKA SPECJALNA: 10 g. wykładów,  70 g. seminariów, 45 g. samokształcenia / egzamin

     dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO-WYCHOWAWCZYCH: 10 g. wykładów,  80 g. seminariów, 60 g. samokształcenia / egzamin

     dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • PSYCHOLOGIA KLINICZNA: 10 g. wykładów,  40 g. seminariów, 50 g. samokształcenia / zaliczenie (sylabus)

     mgr Joanna Wołosowicz (WPIS ZALICZENIA przedmiotu: dr hab. Barbara Polityńska-Lewko)

   

     10 g. wykładów,  20 g. seminariów, 45 g. samokształcenia / egzamin   mgr Agnieszka Dziadel​​​​​​