• 18.03.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Program nauczania

  Sylabus "Nowoczesne techniki diagnostyczne"

   

  Godziny konsultacyjne dla studentów I roku Pielęgniarstwa
  (studia niestacjonarne) Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

                                                       Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna           poniedziałek 10.00 – 10.30

                                                                                                  Dr hab. n. med. Violetta Dymicka-Piekarska          wtorek 12.00 – 12.30

                                                                                                                         Dr n. med. Jolanta Czyżewska          piątek 12.00 – 12.30
                                                                                                                           Dr n. med. Joanna Kaminska          czwartek 12.00 – 12.30

                                                                                                        Dr n. med. Olga Martyna Koper-Lenkiewicz         środa 12.00– 12.30
                                                                                                                             Dr. n. med. Justyna Zińczuk          piątek 12.00 – 12.30