• 09.10.2017 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

  Opiekun roku - Dr Katarzyna Łagoda – Zakład Medycyny Klinicznej tel. (85) 686 50 62, kom. tel. 502 024 141

   

   

  Nowoczesne techniki diagnostyczne

  Kierunek - Pielęgniarstwo

  I rok studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne

   

  Seminaria będą się odbywały w godz. 1200 – 1415 w Collegium Novum ul. Waszyngtona 15 a (IV piętro)

   

  Seminarium

  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej - 13.10.2017 r.

   

  • Badanie moczu w chorobach nerek i dróg moczowych
  • Badania laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr) i innych płynów z jam ciała
  • Laboratoryjna diagnostyka ostrych i przewlekłych stanów zapalnych
  • Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych

   

  Seminarium

  Zakład Diagnostyki Hematologicznej - 20.10.2017 r.

   

  • Znaczenie diagnostyczne morfologii krwi obwodowej
  • Rozmaz krwi obwodowej – wartość diagnostyczna
  • Podstawowe badania z zakresu hemostazy

   

  Seminarium

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej - 17.11.2017 r.; 24.11.2017 r.; 01.12.2017 r.

   

  • Białka osocza i markery nowotworowe
  • Elektrolity i równowaga kwasowo-zasadowa
  • Enzymologia kliniczna
  • Gospodarka lipidowa
  • Badania laboratoryjne w endokrynologii
  • Badania laboratoryjne w cukrzycy i chorobach nerek

   

   

  Piśmiennictwo

  1. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa. PZWL 2004.
  2. Cavanaugh B.M.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. PZWL 2006
  3. Tomaszewski J.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL 2001