Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 16.02.2024 przez Zakład Radiologii

  Tematyka wykładów

  Stomatologia III rok, semestr letni 2023/2024 

  Tematy ćwiczeń: 

  1.Ochrona radiologiczna pacjenta. 

  - metody ograniczania ekspozycji redukcji dawek 

  -wybór aparatury 

  -wybór odbiornika obrazu 

  -odległość ognisko film 

  -kolimacja 

  -filtracja 

  -fartuchy ołowiowe 

  -obróbka filmu 

  Ochrona radiologiczna personelu. 

  - procedury bezpieczeństwa 

  -zapewnienie jakości 

  -ciągłe kształcenie 

  - wskaźniki dozymetryczne. 

   

  2.Fizyka promieniowania rentgenowskiego. 

  - budowa materii 

  -natura promieniowania 

  -wytwarzanie promieni rentgenowskich 

  - zjawisko fotoelektryczne 

  -rozpraszanie typu Comptona 

  - jednostki pomiaru 

  Biologiczna skutki działania promieniowania rentgenowskiego. 

  -efekty bezpośrednie 

  - efekty pośrednie 

  - skutki działania promieniowania na poziomie komórkowym 

  -skutki działania promieniowania na poziomie tkanek i narządów 

  - skutki napromieniowania całego ciała 

  - skutki działania promieniowania jonizującego na zarodki i płody 

  - późne efekty somatyczne 

   

  3. Zdjęcia wewnątrzustne – anatomia prawidłowa. 

  - zdjęcia wewnątrzustne zębowe 

  -zdjecia zgryzowe 

  -zdjecia skrzydłowo-zgryzowe 

  Zdjęcia zewnątrzustne- anatomia prawidłowa. 

  - pantomogram 

   

  4. Rodzaje i projekcje zdjęć  wewnątrzustnych. Podstawy interpretacji. 

  -zdjęcia wewnątrzustne zębowe 

  -zdjecia zgryzowe 

  -zdjecia skrzydłowo-zgryzowe 

   Rodzaje i projekcje zdjęć zewnątrzustnych. 

  - pantomogram 

  - zdjęcie cefalometryczne 

  - zdjęcia  czaszki 

  -projekcja wg Watersa 

  - zdjęcie skośne boczne żuchwy 

  - zdjęcia ssż 

   

  5. Materiały stosowane do rejestracji obrazu w diagnostyce radiologicznej konwencjonalnej i cyfrowej. 

  -film rentgenowski 

  -film z ekranem wzmacniającym 

  -ekrany wzmacniające 

  -kratki przeciwsrozproszeniowe 

    Metody rejestracji zdjęć rtg. Zasady funkcjonowania ciemni. 

   - obraz utajony 

   - roztwory odczynników do obróbki filmów 

   - wyposażenie ciemni rentgenowskiej 

   - procedury ręcznej obróbki filmów 

   

  6. Cyfrowe metody diagnostyczne stosowane w stomatologii. Zasady funkcjonowania i obsługi cyfrowych systemów do diagnostyki radiologicznej, radiowizjografia, Diagora. 

   USG w diagnostyce stomatologicznej.  

       - wskazania do badania USG 

       - wady i zalety badania 

       - zastosowanie USG w stomatologii 

    Zaliczenie ćwiczeń. 

   

  Wykłady: 

  1. Radiologia w stomatologii. 

  2. Ochrona radiologiczna. 

  3. Fizyczne i biologiczne właściwości promieniowania RTG. 

  4. Anatoma radiologiczna- zdjęcia wewnątrzustne. 

  5. Anatomia radiologiczna- zdjęcia zewnątrzustne. 

  6. Techniki obrazowania w diagnostyce stomatologicznej.