• Ostatnia zmiana 05.02.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  1 rok RATOWNICTWO MEDYCZNE studia I stopnia

   

  • PSYCHOLOGIA: 20 g. wykładów, 10 g. seminariów,  10 g. samokształcenia / EGZAMIN w semestrze zimowym (zobacz SYLABUS)

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko (wykłady,  WPIS ZALICZENIA przedmiotu)

      mgr Joanna Wołosowicz (seminaria)

   

  • ETYKA ZAWODOWA RATOWNIKA MEDYCZNEGO: 10 g. wykładów, 15 g. seminariów,  25 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze letnim

      dr hab. Jacek Breczko

     SYLABUS