• Ostatnia zmiana 26.02.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  SZKOŁA DOKTORSKA_2020/2021_realizowane przedmioty, sylabusy i informacje dotyczące zajęć

   

  1 rok SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

  • BIOETYKA I PRAWO W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH: 2 g.  seminariów / Zaliczenie

      dr hab. Jacek Breczko

     SYLABUS

   

  2 rok SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

  • Fakultet dydaktyczny:

      DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA: 5 g. seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      dr hab. Tomasz Bajkowski

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ŚRODOWISKOWA: 5 g. seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym / SYLABUS

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      DYDAKTYKA UKIERUNKOWANA NA SUKCES EDUKACYJNY STUDENTA: 5 g. seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      mgr Agnieszka Dziadel (zobacz SYLABUS)  

       E-LEARNING na platformie Blackboard

   

  • Fakultet dydaktyczny:

      METODY I OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA: 5 g. seminariów / Zaliczenie w semestrze zimowym

      mgr Agnieszka Dziadel (zobacz SYLABUS)

      E-LEARNING na platformie Blackboard