• Ostatnia zmiana 16.02.2022 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  SZKOŁA DOKTORSKA_2021/2022_przedmioty, sylabusy, informacje o zajęciach

   

  1 rok SZKOŁA DOKTORSKA

  • BIOETYKA I PRAWO W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH

      2 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Jacek Breczko

      patrz SYLABUS

   

  2 rok SZKOŁA DOKTORSKA

      5 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Tomasz Bajkowski

   

  • Fakultet dydaktyczny: KOMUNIKACJA INTERPERSONANA I ŚRODOWISKOWA [zobacz SYLABUS]

      5 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Tomasz Bajkowski

   

  • Fakultet dydaktyczny: DYDAKTYKA UKIERUNKOWANA NA SUKCES EDUKACYJNY STUDENTA  [zobacz SYLABUS]

      5 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Tomasz Bajkowski

   

      5 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Tomasz Bajkowski

   

  3 rok SZKOŁA DOKTORSKA

  • Fakultet: JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES NAUKOWY W OBSZARZE MIĘDZYNARODOWYM 

      5 g. seminariów / Zaliczenie 

      dr hab.  Jacek Breczko

      patrz SYLABUS