• Prawo medyczne - I r. I st..
 • Ostatnia zmiana 13.10.2021 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - I r. I st.

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

   

  Termin zajęć

  Temat

  11.10.2021 godz. 8.00-9.30

  Wprowadzenie do prawoznawstwa. Podstawy prawa medycznego

  18.10.2021 godz. 8.00-9.30

  25.10.2021 godz. 8.00-9.30

  Prawa pacjenta jako prawa człowieka. Prawa dziecka jako pacjenta.

  8.11.2021 godz. 8.00-9.30

  22.11.2021 godz. 12.30-14.45

  23.11.2021 godz. 8.00-9.30

  Prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarski – edukacja, kompetencje, zasady wykonywania zawodu pielęgniarki. Obowiązki pielęgniarki w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

  29.11.2021 godz. 12.30-14.45

  30.11.2021 godz. 8.00-9.30

  Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych – organizacja, zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków samorządu

  6.12. 2021 godz. 12.30-15.15

  Odpowiedzialność prawna pielęgniarki

  7.12.2021 godz. 8.00-9.30

  13.12. 2021 godz. 12.30-15.15

  Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  14.12.2021 godz. 8.00-9.30

  Patients rights in European Union.

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. D. Karkowska, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, 2. Wyd., Warszawa 2020
  2. Agnieszka Fiutak, Prawo w medycynie, CH BECK, 5. Wyd., Warszawa 2019
  3. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. B. Kmieciak, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016
  2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016
  3. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 20211

   

  SYLABUS