Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PRAWO A STAN EPIDEMII.
 • PRAWO A STAN EPIDEMII.
 • Ostatnia zmiana 02.03.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  PRAWO A STAN EPIDEMII

   

  PRAWO A STAN EPIDEMII

  redakcja naukowa: prof. Adam Górski, dr Emilia Sarnacka

   

  Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ukazała się książka "Prawo a stan epidemii", której redaktorami i autorami są pracownicy Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej.

   

  Prezentowana książka ma za zadanie ukazać wieloaspektowość problemów prawnych w stanie epidemii – znajdują się w niej zarówno pogłębione dyskusje z obszarów często poruszanych, jak również analizy nowych zagadnień.  Poruszane zagadnienia obejmują problematykę:

  • Statusu sygnalistów (osób zgłaszających nieprawidłowości) w sektorze medycznym

  · Poszanowania praw pacjenta w stanie epidemii

  · Prawnych aspektów szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

  · Strategii skrócenia precederu wprowadzenia leków i szczepień ochronnych

  · Uprawnień podmiotu leczniczego jako zamawiające w świetle ustaw tzw. „Anty COVID-19”

  · Wpływu pandemii na kształcenie lekarzy

  • Wpływu uregulowań zawartych w tzw. tarczy na bieg terminu przedawnienia w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
  • Wzajemnej relacji przepisów dotyczących nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lokalu przez sprawcę przemocy (art. 41 a k.k. i przepisy wprowadzone w tzw. tarczy antycovidowej)
  • Odpowiedzialności karnej za narażenie na zarażenie lub za zarażenie chorobą zakaźną
  • Wyłączenia odpowiedzialności karnej w sytuacjach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID – 19
  • Ustalenie stanu wiedzy o Covid-19 na czas popełnienia czynu

   

  Publikacja była sfonansowana ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i będzie wykorzystywana w trakcie zajęć dydaktyczny. 

  Tekst książki jest dostępny wszystkimz zainteresowanym:  Prawo a stan epidemii

  Zapraszamy do lektury!