• Ostatnia zmiana 24.09.2020 przez Zakład Immunologii Klinicznej

  Publikacje

   

  Alifier Marek, Olsson Bob, Andreasson Ulf, Cullen Nicholas, Czyżewska Jolanta, Jakubów Piotr, Sieśkiewicz Andrzej, Stasiak-Barmuta Anna, Hirnle Tomasz, Kornhuber Johannes, Zetterberg Henrik, Lewczuk Piotr, Blennow Kaj.
  Cardiac surgery is associated with biomarker evidence of neuronal damage.
  Journal of Alzheimers Disease 2020 : 74, 4, s. 1211-1220


  Daniluk Urszula, Filimoniuk Aleksandra, Kowalczuk-Krystoń Monika, Alifier Marek, Karpińska Joanna (in.), Kaczmarski Maciej, Lebensztejn Dariusz.
  Association of antioxidants and vitamin D level with inflammation in children with atopic dermatitis.
  International Journal of Dermatology 2019 : 58, 9, s. 1056-1061

   

  Orlof Wiktor, Alifier Marek.
  Nieeteryczny związek między duchowością chrześcijańską a zdrowiem człowieka.
  Elpis
  2018 : 20, s. 119-128 MNiSW: 7.000


  Bobrus-Chociej Anna, Daniluk Urszula, Alifier Marek, Stasiak-Barmuta Anna, Kaczmarski Maciej Gustaw.
  Alterations of lymphocyte subpopulations and TGF-beta in children with transient or persistent cows milk allergy.
  Food and Agricultural Immunology 2018 : 29, 1, s. 400-411

   

  Drobek Natalia Anna, Cholewski Mateusz, Alifier Marek.
  Intracellular toll-like receptor expression in cord blood neutrophils and monocytes exposed to cigarette smoke.
  W: International Student Congress ISC 2017, Graz, Austria, May 25th - May27th, 2017.
  s. 113

   

  Daniluk Urszula, Alifier Marek, Kaczmarski Maciej, Stasiak-Barmuta Anna, Lebensztejn Dariusz.
  Longitudinal observation of children with enhanced total serum IgE.
  Annals of Allergy Asthma & Immunology 2015 : 114, 5, s. 404-410

   

  Stasiak-Barmuta A., Moniuszko T., Rutkowski R., Rutkowska-Rogacz D.: Ocena wewnatrzcytoplazmatycznych receptorów cytokinowych IFN-?? i IL-4 u dzieci z odczynami bronchospastycznymi. Polski Merk. Lek. 2005; 19(112): 506-510

   

  Stasiak-Barmuta A., Stankiewlcz W., Zielnik-Jurkiewicz B., Rapiejko P.: Wybrane aspekty aktywności biologicznej limfocytów T i komórek NK u dzieci z przerostem migdałka gardłowego i towarzyszącymi zapaleniami ucha środkowego. Polski Merkuriusz Lek. 2005; 19(111): 265-268

  Skotnicka B, Stasiak-Barmuta A, Hassmann-Poznanska E, Kasprzycka E.: Lymphocyte subpopulations in middle ear effusions: flow cytometry analysis. Otol Neurotol. 2005; 26(4): 567-71.

  Bossowski A., Stasiak-Barmuta A., Urban M., Bossowska A.: Analysis of costimulatory molecules OX40/4-1BB (CD134/CD137) detection on chosen mononuclear cells in children and adolescents with Graves' disease during methimazole therapy. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2005; 18(12): 1365-1372

  Łuczyński W., Stasiak-Barmuta A., Iłendo E., Kovalchuk O., Krawczuk-Rybak M., Malinowska I., Mitura-Lesiuk M., Chyczewski L., Matysiak M., Kowalczyk J., Jaworowski R.: Low expression of costimulatory molecules and mRNA for cytokines are important mechanisms of immunosuppression in acute lymphoblastic leukemia in children? Neoplasma. 2006; 53(4 ): 301-304

  Rutkowski R., Stasiak-Barmuta A., Moniuszko T., Rutkowska-Rogacz D., Woińska M., Rutkowski K., Sidorczuk M.: Ekspresja cząsteczek kostymulujących CD28 i CTLA-4 na limfocytach T i komórkach NK u chorych na niealergiczną astmę oskrzelową. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006; 20(116): 139-144

  Łuczyński W., Stasiak-Barmuta A., J. Piszcz, E. Iłendo, O. Kowalczuk, M. Krawczuk-Rybak: B-cell chronic lymphocytic leukemia-derived dendritic cells stimulate allogeneic T-cell response and express chemokines involved in T-cell migration. Neoplasma, 2007 Vol. 54 no 6 s. 527-535

  Łuczyński W., Stasiak-Barmuta A., J. Piszcz, E. Iłendo, O. Kowalczuk, M. Krawczuk-Rybak, J. Kłoczko, L. Chyczewski, A. Parfieńczyk, D. Harasiuk, B. Blecharczyk, M. Galar, E. Blusiewicz: Reakcja allogenicznych limfocytów T na komórki dendrytyczne uzyskane z komórek przewlekłej białaczki limfocytowej. Acta Haematologica Polonica, 2007 T. 38 nr 2 s. 225-234

  Bossowski A., B. Czarnocka, K. Bardadin, A. Stasiak-Barmuta, M.Urban, J. Dadan, K. Ratomski, A. Bossowska: Identification of apoptotic proteins in thyroid gland from patients with Graves' disease and Hashimoto's thyroiditis. Autoimmunity, 2008 Vol. 41 no 2 s. 163-173