• Ostatnia zmiana 24.09.2020 przez Zakład Immunologii Klinicznej

  Diagnostyka


  Badania laboratoryjne z zakresu diagnostyki alergologicznej obejmujące m.in. ocenę stężenia:

  • IgE całkowitej, IgE alergenowo-swoistych, IgG4 alergenowo-swoistych, ECP, tryptazy,

   

  Badania cytometryczne

  • laboratoryjne badania z zakresu diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności: ocena fenotypowa komórek układu odpornościowego, wybuch tlenowy, ocena stopnia proliferacji, ocena stopnia ekspresji receptorów cytokinowych powierzchniowych i cytoplazmatycznych, ocena apoptozy i nekrozy

   

  Badania nefelometryczne

  • ocena stężenia immunoglobulin klas A, G, M, D, podklas IgG, inhibitora C1-esterazy, alfa-1-antytrypsyny, ceruloplazminy