• Ostatnia zmiana 17.11.2016 przez Zakład Immunologii Klinicznej

  Dydaktyka

   

  Działalność dydaktyczna

   

  • prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu "Immunologia"  dla studentów polskojęzycznych II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
    
  • prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu "Immunologia"  dla studentów anglojęzycznych II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
    

  • prowadzenie staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej immunologii medycznej (Pracownia Immunologiczna, Pracownia Cytometrii Przepływowej) (cmkp.edu.pl)
    

  • prowadzenie kursów specjalizacyjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej immunologii medycznej