• Ostatnia zmiana 20.09.2021 przez Zakład Immunologii Klinicznej

  O Zakładzie

  Kierownik
  Zakładu Immunologii Klinicznej UMB:

  prof. dr hab. n. med. Anna Stasiak-Barmuta
   

  dane kontaktowe:

  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J. Zamenhofa
  ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

  tel.: (85) 74 50 618, 74 50 535, 74 50 554, 74 50 604

  e-mail: immunoklin@umb.edu.pl