• Ostatnia zmiana 29.09.2015 przez Zakład Immunologii Klinicznej

  Nauka


  Tematyka naukowo-badawcza


  • Immunologiczne mechanizmy regulacyjne w patogenezie alergoz narządowych.
  • Mechanizmy prezentacji antygenu w chorobach autoimmunologicznych.
  • Wybrane aspekty patogenetyczne chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

  Stosowane techniki badawcze


  • Cytometria przepływowa (receptory powierzchniowe, cytoplazmatyczne), metody immunoenzymatyczne, mikroskopia fluorescencyjna, techniki mikrohodowli, techniki separacji określonych subpopulacji komórkowych.