Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia.
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Administrator UMB

  Historia

  Wychowanie fizyczne i sport zajmują szczególne miejsce w procesie wychowania młodzieży. Oprócz kształtowania wysokiej sprawności fizycznej wyrabiają odporność psychiczną, kształtują osobowość. Te wszystkie pozytywy wychowania fizycznego i sportu przyświecają Władzom Uczelni i Studium Wychowania Fizycznego przez ponad pół wieku. Początkowa działalność studium ukierunkowana była na popularyzację sportu masowego wśród młodzieży akademickiej. Pierwszym p.o. kierownika Studium został mgr Ryszard Kinalski. Jego miejscem urzędowania stało się biurko umieszczone pod jednym z okien obecnej sali posiedzeń senatu w Pałacu Branickich. Pierwszym pomieszczeniem wynajmowanym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego była salka z trudem mieszcząca grupę 20 osobową zlokalizowana na parterze kamienicy przy ul. Kilińskiego 8. Następnym lokum, w którym odbywały się zajęcia była sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gdańskiej. Jak długo jednak warunki atmosferyczne na to pozwalały studenci odbywali zajęcia dydaktyczne i treningowe w parku sąsiadującym z budynkami uczelni. Wraz z rozbudową zaplecza uczelni w pierwszej połowie lat 50 tych, został wybudowany Dom Studenta nr 1 z salą gimnastyczną, która została oddana do użytku w styczniu 1954 roku. Tu, w kolejnych latach były rozgrywane mecze w ramach II ligi państwowej, ligowe w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, piłce koszykowej kobiet i mężczyzn, tenisie stołowym, piłce ręcznej. Nową siedzibę otrzymało również Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które do dzisiejszego dnia mieści się na drugim piętrze Domu Studenta nr 1 przy ul. Akademickiej 3, a dokładnie nad salą gimnastyczną.

   

  W kolejnych latach rozwoju wychowania fizycznego wśród absolwentów pojawiły się zwiększone potrzeby na kolejne akademickie obiekty sportowe. Władze uczelni, widząc ciągły rozwój i zapotrzebowanie na sport wśród studentów postanowiły zwiększać sukcesywnie bazę sportową. W latach 1959/60 powstał kompleks otwartych boisk sportowych w tym dwóch do siatkówki i jedno do koszykówki, oraz podstawowe obiekty LA: bieżnia 100 metrowa, skocznia w dal i rzutnia w parku na terenie przyległym do Domu Studenta nr 1. Następnie na początku lat 70 tych zatwierdzony został plan budowy nowej hali sportowej przy ul. Wołodyjowskiego, która została oddana do użytku w 1976 roku. Rok wcześniej oddano do użytku kort tenisowy. Od tej chwili młodzież akademicka mogła podnosić swoją sprawność fizyczną, rozwijać zainteresowania sportowe na wielu obiektach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Obecnie baza sportowa pomniejszyła się o kompleks otwartych boisk sportowych, kort tenisowy oraz podstawowe obiekty lekkoatletyczne. Na ich miejscu stanął budenek Euroregionalnego Centrum Farmacji.

   

  Tak dynamiczny rozwój Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej w Białymstoku nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie, którzy od początku jego istnienia wykonywali swoją pracę z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Szczególnie duże słowa uznania należą się kolejnym kierownikom Studium, tj. Prof. Ryszardowi Kinalskiemu, dr Czesławowi Sokołowskiemu, mgr Maciejowi Dowgirdowi, dr Zbigniewowi Wollny, mgr Janowi Foroncewiczowi oraz dr Karolowi Szafrankowi. To dzięki ich pracy studenci mieli i mają zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej i podnoszenia umiejętności sportowych dzięki czemu mogą uczestniczyć w akademickim życiu sportowym nie tylko w naszym mieście ale również na arenach sportowych całego kraju.