Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Liga Międzyuczelniana w Ergometrze Wioślarskim Politechnika Białostocka 2014.