Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin przyznawania stypendium sportowego.
  • Ostatnia zmiana 30.09.2022 przez Studium Wychowania Fizycznego

    Regulamin przyznawania stypendium sportowego