• Ostatnia zmiana 24.02.2016 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Tematyka badawcza

  • aktywność enzymatyczna grzybów
  • wpływ zanieczyszczenia powietrza grzybami na zdrowie ludzi
  • ocena in vitro aktywności nowozsytetyzowanych leków przeciwgrzybiczych
  • medycyna tropikalna
  • zagrożenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem agresji, mobbingu, wypalenia zawodowego, zagrożeń biologicznych
  • interdyscyplinarne badania naukowe związane z jakością życia oraz obiektywizacją oceny stanu pacjenta dla potrzeb planowania pielęgnowania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz samoopieki w zdrowiu i chorobie
  • ocena niektórych parametrów antropometrycznych oraz wskaźników gospodarki tłuszczowej u noworodków urodzonych w terminie porodu
  • metody planowania rodziny i zachowania seksualne młodzieży
  • problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej, postrzeganie idei wolontariatu
  • problemy wielokulturowości w medycynie
  • psychodermatologia
  • problem stygmatyzacji w medycynie
  • pielęgniarstwo neurologiczne i rehabilitacja w jednostkach neurologicznych
  • uzależnienia wśród młodzieży
  • prawo medyczne i bioetyka
  • ocena poziomu zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków
  • biologiczne, psychologiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku
  • prawo medyczne i bioetyka
  • telemedycyna
  • socjologia i psychologia zdrowia i choroby
  • bioetyka oraz społeczne postawy wobec zapłodnienia in vitro, eutanazji, transplantologii, badań nad komórkami macierzystymi
  • pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywnej opieki, transplantacyjne, chirurgiczne