• Ostatnia zmiana 26.09.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Koordynatorzy przedmiotów

   

   

   

  Pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne (I rok):  

  • Podstawy pielęgniarstwa - dr A. Baranowska
  • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki - dr hab. J. Lewko
    

  Pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne (II rok):

  • Badania w pielęgniarstwie cz.1 - dr hab. C. Łukaszuk

   

  Pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (I rok):

  • Pielęgnowanie w poprawie stanu zdrowie - dr B. Jankowiak
  • Badania naukowe w pielęgniarstwie - dr hab. C. Łukaszuk
  • Dydaktyka medyczna-  dr M. Sierakowska

   

  Pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (II rok)

  • Pielęgniarstwo europejskie - dr hab. K. Van Damme-Ostapowicz
  • Teoria pielęgniarstwa -  dr hab. J. Lewko
  • Problemy wielokulturowości w medycynie - dr A. Guzowski
  • Klasyfikacje praktyki pielęgniarskiej - dr hab. J. Lewko
  • Problemy zdrowotne i zawodowe pielęgniarek-  dr K. Kowalczuk
  • Nowoczesne techniki zabiegów pielęgniarskich - dr K. Klimaszewska
  • Tanatoedukacja w medycynie lub Kultura życia, kultura śmierci w kontekście pracy pielęgniarki - dr A. Guzowski
  • Monitorowanie i ocena jakości opieki pielęgniarskiej lub Metrologia w praktyce pielęgniarki - dr hab. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
  • Propedeutyka pielęgnowania chorych w sytuacjach trudnych etycznie- dr A. Baranowska
  • Wsparcie społeczne i instytucjonalne w praktyce pielęgniarskiej lub Specyfika działań pielęgniarskich w wybranych zespołach i zaburzeniach sensomotorycznych - dr A. Lankau

   

  Ratownictwo Medyczne studia I stopnia stacjonarne (I rok):

   

  • Podstawowe zabiegi medyczne - dr B. Jankowiak
  • Techniki zabiegów medycznych - dr K. Klimaszewska

   

  Położnictwo studia I stopnia stacjonarne (I rok):

  • Podstawy opieki położniczej -  mgr A. Szyszko-Perłowska
  • Filozofia i etyka zawodu położnej - mgr A. Szyszko-Perłowska

   

  Położnictwo studia I stopnia stacjonarne (II rok):

  • Podstawy opieki położniczej - mgr A. Szyszko-Perłowska
  • Badania naukowe w położnictwie - dr hab. C. Łukaszuk

   

  Położnictwo studia II stopnia stacjonarne:

  • Filozofia i teoria opieki położniczej - dr hab. J. Lewko
  • Metody wczesnej oceny i stymulacji rozwoju noworodka i niemowlęcia-  mgr A. Szyszko-Perłowska
  • Dydaktyka medyczna (I rok) - dr M. Sierakowska
  • Badania naukowe w położnictwie - dr hab. C. Łukaszuk
  • Problemy zdrowotne i zawodowe położnych -  dr K. Kowalczuk
    

  Fizjoterapia studia I stopnia stacjonarne:

  • Opieka nad pacjentem niepełnosprawnym (I rok) - dr H. Rolka
  • Metodologia badań naukowych - dr hab. C. Łukaszuk

   

  Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  • Metodologia badań naukowych ( I rok) - dr hab. C. Łukaszuk
  • Zagadnienia prawne z ustawodawstwem zawodowym - dr M. Cybulski
  • Dydaktyka w fizjoterapii (I rok) - dr M. Sierakowska 

   

  Elektroradiologia studia I stopnia stacjonarne:

  • Metodologia badań naukowych - dr hab. C. Łukaszuk
  • Ustawodawstwo zawodowe w elektroradiologii - dr M. Cybulski

   

  Elektroradiologia studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

  • Dydaktyka w elektroradiologii  - dr M. Sierakowska
  • Metodologia badań naukowych -  dr hab. C. Łukaszuk

   

  Logopedia z Fonoaudiologią studia I stopnia stacjonarne:

  • Metodologia badań naukowych - dr hab. C. Łukaszuk
  • Prawo oświatowe - dr M. Cybulski