• Ostatnia zmiana 05.06.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Współpraca naukowa

  • Centre for Epidemiology & Health Research Berlin (Prof. Dr. Lothar A.J. Heinemann)
  • Faculty of Health and Social Care Sciences, Frank Lampl Building, Kingston Hill, Kingston UniversityRoyal Nursing College London
  • Faculty of Nursing, Institute of Heath Prevention, University of Malta
  • Fundacja „Pomóż im” Białostockie Hospicjum dla Dzieci
  • General Hospital of Kavala, Greece (dr Anitgono Hatzopulu, Busmukilia. Stavroula
  • Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży
  • Katedra Chemii Uniwersytet Rolniczy w Lublinie
  • Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej AM w Szczecinie
  • Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
  • Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie
  • Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
  • Klinika Neonatologii UM w Białymstoku
  • Klinika Onkologii Dziecięcej UM w Białymstoku
  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  • Madonna University, Madonna Institute of Tropical Medicine (Hygiene, Blood) and Pandemic, Elele, Nigeria
  • Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Akademia Medyczna w Gdańsku
  • Napier University Wielka Brytania (Dr John Green – microbiologist)
  • Oddział Chemioterapii Nowotworów i Chorób Wewnętrznych Białostockiego Ośrodka Onkologicznego
  • Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową UM w Białymstoku
  • Ośrodek Diagnostyki i Terapii "Zdrowie" Kraków
  • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białymstoku
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Szpital w Kawala Grecja
  • Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Białymstoku
  • Uniwersytet Medyczny, Wydział Pielęgniarstwa w Grodnie
  • University of Athens Faculty of Nursing, Greece (prof. Eleni Theodosopoulou)
  • Wydział Wychowania Fizycznego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie
  • Zakład Andragogiki i Gerontologii UW w Białymstoku
  • Zakład Filozofii i Bioetyki CM UJ w Krakowie
  • Zakład Higieny i Epidemiologii UM w Białymstoku
  • Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia
  • Zakład Mykologii, CM UJ w Krakowie
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, CM UJ w Krakowie
  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego CM UJ w Krakowie
  • Zakład Psychologii Rozwojowej, Wychowawczej i Społecznej Uniwersytet w Białymstoku
  • Zakład Wychowania Zdrowotnego Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WPS w Rzeszowie
  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie
  • Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku
  • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
  • Klinika Psychiatrii UMB
  • Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
  • Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego PUM w Szczecinie