• Ostatnia zmiana 10.04.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Podręczniki

   

   

  PODRĘCZNIKI  AUTORSTWA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

  • Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E.,Panek W. red.: Komunikowanie interpersonalne. Wyd. Czelej i Sp., Lublin, 2003, 1-289.  ISBN 83-89309-11-4
  • Krajewska-Kułak E. red: Zarys mikologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2005, 1-220.  ISBN: 83-89309-54-8
  • Krajewska-Kułak E. red: Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek. Wydawnictwo  Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2006, 1-452.  ISBN 10: 83-89309-23-8, ISBN 13: 978-83-89309-23-5
  • Wrońska I, Krajewska-Kułak E.:  Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Wydawnictwo Czelej, 2007, 1-214.    ISBN: 978-83-60608-73-9.
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Badanie  fizykalne  w  praktyce  pielęgniarek  i  położnych. Wydawnictwo Czelej, 2008, 1-564, ISBN  978-83-60608-82-1
  • Krajewska-Kułak E. red., Mikołajewska E..: Osoba ciężko chora  lub niepełnosprawna w domu. Poradnik dla opiekunów, Wydawnictwo     Lekarskie  PZWL, 2008, 1- 105. ISBN 978-83-200-3808-8
  • Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Wybrane standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia.        Wydawnictwo PZWL, 2009, 1-439. ISBN – 978-83-200-3861-3
  • Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Repetytorium z pielęgniarstwa  – podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, 2010, 1-431. ISBN - 978-83-200-4096-8
  • Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K.: Problemy wielokulturowości w  medycynie. PZWL, 2010, 1-396. ISBN 978-83-200-4134-7.
  • Rozwadowska E.: Położna w systemie prawnym. Prawo dla położnych. PZWL, 2012, 1-134, ISBN: 978-83-200-4510-9
  • Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL, 2014, 1-569, ISBN 978-83-200-4615-1.
  • Jacek A., Sarnacka E.: Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów. PZWL, 2014, 1-208, ISBN: 978-83-7930-402-8.
  • Sarnacka E.: Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów. PZWL, 2014, 1-190, ISBN: 978-83-200-4807-0
  • Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska – Daszkiewicz K.: Domy Pomocy Społęcznej – organizacja i funkcjonowanie. Difin, 2014, 1 – 184, ISBN 978-83-7930-406-6

  • Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, 2015, 1-357, ISBN: 978-83-200-4870-4

  • Krajewska-Kułak E.,  Guzowski A.,  Bejda G.,  Lankau L.:  Pacjent odmienny kulturowo. Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 1-332, ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana)

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL, Warszawa, 2016, 1-258, ISBN 978-83-200-5079-0

  • Krajewska-Kułak E.,  Guzowski A.,  Bejda G.,  Lankau L.:  Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej. Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2016, 1-800, ISBN 978-83-64447-82-2 (druk), ISBN 978-83-64447-83-9 (online)

  • Cybulski M., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K.: Psychogeriatria. PZWL, Warszawa, 2017, 1-380, ISBN 978-83-200-5318-0

  • Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. PZWL, Warszawa 2017, 1-495, ISBN 978-83-200-5145-2