• Ostatnia zmiana 04.11.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Publikacje

  Rok 2000

  • Krajewska -Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Wojtukiewicz M., Krawczuk-Rybak M., Szczurzewski M.: Biotypy enzymatyczne a wrażliwość na leki przeciwgrzybicze szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi, Mikologia Lekarska, 2000, 7, 1, 27-34
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Pięcioletnia obserwacja lekowrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych u pacjentów onkologicznych. Mikologia Lekarska 2000, 7, 4, 209-215
  • Krajewska-Kułak E.: Rosnący problem - zakażenia grzybicze. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2000, 10, 31-32
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H., Łukaszuk C., Karczewski J. , Niczyporuk W., Zachowicz A.: Grzybicze zakażenia szpitalne – narastający problem. Mikologia Lekarska, 2000, 7, 3, 159-163
  • Nyklewicz W. : Program budowania sieci zdrowych relacji pielęgniarek z pacjentami i ich rodzinami na terenie wybranego szpitala w Łodzi dla poprawy zdrowia. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi , 2000, 7-9

   

  Rok 2001

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Ocena wpływu 33% ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni. Wiadomości Parazytologiczne, 2001, 47, 4, 845-849
  • Matysiak J., Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Niewiadomy A.: N-Heterocyclic Derivatives of 2,4-Dihydroxybenzcarbothioamide as Antimycotic Agents. Journal of Agriculturae and Food Chemistry, 2001, 49, 11, 5251-5257
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk C., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Szczurzewski M., Trybuła J.: Biotypy enzymatyczne szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z różnych ontocenoz. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 13-17
  • Krajewska-Kułak E. , Łukaszuk C., Niczyporuk W., Romatowski J., Łaszewicz W., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Wpółistnienie zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w przypadkach patologii żołądka. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1,19-27
  • Lewko J., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Karczewski J., Zachowicz A.: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi występujące na Oddziale Urologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 29-32
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C., Penar-Zadarko B., Bartoszewicz A., Niczyporuk W., Moss E., Lipski J., Michalewicz M., Kłoczko B., Maliszewska K., Misiak B., Dąbrowska B., Małaszkiewicz I., Pawłowska K., Ołdytowska A.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 41-45
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Ocena wpływu ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 2, 91-95
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Ocena wpływu Citroseptu na wzrost grzybów drożdżopodobnych. Mikologia Lekarska, 2001, 11-19
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Pielęgniarki w walce z grzybicą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2001, 3, 26-27
  • Sierakowska M.: Identyfikacja i postępowanie z odpadami medycznymi w samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym AM w Białymstoku. Odpady medyczne i co dalej. Materiały seminaryjne, Białystok 07.11.2001
  • Nyklewicz W. : Co zagraża pielęgniarce. Magazyn Pielęgniarki i Położne, 2001, 9, 1, 10-11
  • Nyklewicz W.: W pracy stresy w domu nie lepiej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2001, 10, 1, 11-12

   

  Rok 2002

  • Chadzopulu A., Wrońska I., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Walka z grzybicą na oddziałach onkologicznych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 32-33
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Bartoszewicz A.: Rak żołądka. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 16-17
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Trybuła J., Szczurzewski M.: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system. Mikologia Lekarska, 2002, 9,2, 67-74
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Gniadek A., Macura A.B., Lewko J. Niczyporuk W., Cieślak W., Wojewódko A.: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn. Mikologia Lekarska, 2002, 9, 2, 59-66
  • Lewko J., Polityńska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.: Jak rozmawiać z pacjentem w podeszłym wieku. Pielęgniarka i Położna, 2002, 5-6, 4-6
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M., Sawicki Z., Krawczuk-Rybak M., Sobolewski K., Romanowicz L.: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory. Onkologia Polska, 2002, 5, 1, 25-34
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Krawczuk-Rybak M., Laskowska A.: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Onkologia Polska, 2002, 5, 3-4, 147-152
  • Nyklewicz W. : Komunikowania trzeba uczyć interaktywnie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 10,14-15
  • Nyklewicz W.: Do czego kształcimy pielęgniarki? Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 6,13-14
  • Nyklewicz W.: Edukacja zespołowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 14-15
  • Nyklewicz W.: Jak kształciliśmy pielęgniarki. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 5, 11-12
  • Nyklewicz W.: Przepis na kurs doskonały. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 2, 16
  • Nyklewicz W.: Quo vadis, pielęgniarko. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 4, 8-9
  • Rolka H., Jankowiak B.: Nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 2, 39
  • Sierakowska M.: Pacjenci z RZS chcą wiedzieć więcej. Edukacja zdrowotna. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 05, 27-28

   

  Rok 2003

  • Bartoszewicz A., Krajewska K.: Pielęgnowanie skóry noworodka i niemowlęcia. Magazyn Pielęgniarki I Położnej, 2003,12, 39 – 40.
  • Boliński J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Bolińska J., Sakowicz S.: Epidemiologia zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w materiale Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2003, 10,2, 119-127
  • Chadzopulu A., Wrońska I., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą na oddziałach onkologicznych. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 2, 129-134
  • Cimoszuk D., Sierakowska M., Łagoda K., Jarocka I., Jurkowska G.: Sposoby żywienia młodzieży uczącej się. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 4, 75-80
  • Iwanowicz-Palus G., Lewicka M., Skurzak A., Bień A., Krajewska-Kułak E.: Zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodzie położnej – w opinii studentów studiów licencjackich i słuchaczek szkół medycznych. Annales Universitatis Medicae Lodzensis , 2003, 2, 7-15
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Bartoszewicz A., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Borzęcki A.: Wybrane parametry oceny jakości życia pacjentów z łuszczycą, Dermatologia Kliniczna, 2003, 5, 1, 21-27
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Bartoszewicz A., Niczyporuk W., Borzęcki A.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat łuszczycy. Przegląd Dermatologiczny, 2003, 90, 5, 365-370
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Rolka H., Krajewska K., Lewko J.: Przygotowanie pielęgniarek do wykonywania funkcji zawodowych: Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 43-46
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Bartoszewicz A.: Problemy pielęgnacyjne. Rak żołądka. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 4, 15-16
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H.: Edukacja pacjentów z chorobą wieńcową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 6, 20-21
  • Krajewska K., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Redźko E., Piechocka D., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Satysfakcja pacjentek z udzielanych świadczeń medycznych w oddziale położniczym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 4, 81-85
  • Krajewska –Kułak E, Łukaszuk C., Oksiejczuk E.: Zespół chorych budynków, czyli grzyby i bakterie a zdrowie lokatorów. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 7-8, 40
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Sobaniec H., Bartoszewicz M., Trybuła J., Szczurzewski M.: An application fungitest in the assessment of susceptibility of the yeast-like fungi strains. Archives of Medical Research, 2003, 1, 8-0
  • Krajewska-Kułak E., Moss E., Łukaszuk C., Niczyporuk W. , Bartoszewicz M., Roszkowska I.: Common Difficulties in the Diagnosis and Therapy of Tinea in Patients Dia-gnosed in Dermatology Hospital in the Years 1981-2000. Korean Journal of Medical Mycology, 2003, 8, 3, 103-109
  • Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Lewko J., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Tradycje kształcenia pielęgniarek w Akademii Medycznej w Białymstoku. Annales Universitatis Medicae Lodzensis, 2003, 2, 175-179
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Antifungal activity of 33% grapefruit – water glycerol solution . Journal European Academy of Dermatology and Venereology, 2003, 17, 4, 486-487
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E.: Zespół chorych budynków, czyli szukaj przyczyny w swoim domu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 5, 10-11
  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Moss E.: Difficulties in Diagnosing and Treating Tinea in Adults at the Department of Dermatology in Bialystok (Poland). Dermatology Nursing, 2003, 14, 6, 527-530, 534
  • Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C., Matysiak J., Kostecka M.: In Vitro Antifungal Activity Of N,N-Phenyl-1,2,3,4-Thiatriazole-5-Yl-2,4-Β-Resorcyl-Carbothioamide. Arzneimittel Forschung Drug Research, 2003, 53, 9, 668-675
  • Krajewska-Kułak E.: Rola pielęgniarki we współczesnej medycynie. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 103-107
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Krajewska K.: Wstępna ocena wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Mikologia Lekarska, 2003, 4, 261-264
  • Lewko J., Magnuszewska D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Ślusarska B.: System kształcenia w opinii studentów pielęgniarstwa – analiza porównawcza. Annales Universitatis Medicae Lodzensis , 2003, 2, 161-167
  • Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Strategia rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie w Danii. Pielęgniarstwo Polskie, 2003, 1, 7-8
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Szamatowicz J.: Badania powietrza na oddziałach noworodkowych w Białymstoku i Lublinie. Pediatria Polska, 2003, 78, 5, 369-375
  • Matysiak J., Niewiadomy A., Krajewska-Kulak E., Mącik-Niewiadomy G.: Synthesis of some 1-(2,4-dihydroxythiobenzoyl) imidazoles, -imidazolines and –tetrazoles and their potent activity against Candida species. Farmaco, 2003, 58, 6, 455-461
  • Niczyporuk W., Aleksiejczuk P., Witkowski St., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk M., Wałejko P.: Działanie ochronne b-glukozydu a-tokoferolu na skórę myszy naświetlanych promieniami UVA, Farmacja Polska, 2003, 59, Supl., 35-37
  • Nyklewicz W., Lewko J., Gawryło A., Jankowiak B.: Definicja stylów porozumiewania się pielęgniarek w relacjach z pacjentami. Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2003, 4, 51-57
  • Nyklewicz W.: Komunikacja międzyludzka. Jak kształtować ją u studentów pielęgniarstwa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 2, 13-14
  • Nyklewicz W.: Nie oceniać, lecz rozumieć. Magazyn Pielęgniarek i Położnej, 2003, 6, 11-12
  • Nyklewicz W.: Standard na dobre i na złe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 7-8, 14-15
  • Nyklewicz W.: Werbalne bariery komunikacyjne. Skala zjawiska i przesłanki do kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie umiejętności komunikowania się. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2003, 3, 33-42
  • Penar- Zadarko B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Standard postępowania pielęgniarskiego w celu rozpoznawania i zapobiegania zakażeniom grzybiczym. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 1, 45-49
  • Penar- Zadarko B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat grzybicy. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 1, 31-37
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Krajewska K., Lach J., Karczewski J. : Patogeny grzybicze w powietrzu sal bloku operacyjnego. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2003, 4, 267-273
  • Sierakowska M., Ciżewska C, Szafran D., Łagoda K., Cimoszuk D, Jarocka I., Jurkowska G.: Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych – ocena procedury kaniulacji naczyń obwodowych. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 73-78

   

  Rok 2004

  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Krajewska K: Jak chronić skórę latem. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 7-8, 46-48
  • Bartoszewicz A., Krajewska K.: Pielęgnowanie skóry noworodka i niemowlęcia. Pleśniawki, potówki.... . Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 4 , 39 – 34
  • Baszeń K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Poziom wiedzy i umiejętności pielęgniarek z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 83-87
  • Dawidowicz A., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kulikowski M., Szyszko-Perłowska A., Rolka H., Jankowiak B., Leszczyńska K.: Wiedza kobiet na temat zachowań prozdrowotnych w połogu. Wiadomości Lekarskie, 2004, 57, supl. 1, 70-73
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Wrońska I., Baranowska A., Niczyporuk W., Łukaszuk C.: Necessity of health education among patients with psoriasis. Dermatology Nursing, 2004, 16, 5, 439-444
  • Jóźwiak A., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kulikowski M.: Wiedza kobiet na temat zachowań prozdrowotnych w ciąży. Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 1, 377-381
  • Krajewska A., Szyszko-Perłowska A., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Heleniak M., Jankowiak B., Rolka H., Lewko J., Łukaszuk C.: Poziom wiedzy młodzieży szkół średnich w Białymstoku na temat trądzika. Pediatria Polska, 2004, 79,8, 495-499
  • Krajewska K, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Rolka H., Lach J., Karczewski J. : Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu sal oddziału położniczego. Doniesienie wstępne. Ginekologia Polska, 2004, 75, 6, 451-456
  • Krajewska K., Szyszko – Perłowska A., Tymińska M.: Higiena w ciąży i połogu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 5, 41
  • Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Krajewska-Kułak E.: Ważne dla jakości życia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 3, 31, 33
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Leszczyńska M., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Opinia pielęgniarek na temat potrzeby edukacji osób z marginesu społecznego. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 18, 1-2, 91-102
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Van Damme-Ostapowicz K , Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Leszczyńska M., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Potrzeba edukacji chorego psychicznie i jego rodziny w opinii pielęgniarek. Psychiatria Polska, 2004, 38, 4, 697-705
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce (1). Na poziomie europejskim. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 11, 13-14
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Green J., Wrońska I., Chadzopulu A., Kotrotsiou E., Kaba E., Theodosopoulou E.: Resistance of the Yeasts-Like fingi Strains Isolated From Different Ontogeneses of Patients. Dermatology Nursing, 2004, 16, 3, 259-265
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Rolka H., Jakoniuk P., Leszczynska K.: Wstępna ocena wiedzy pacjentów na temat zakażeń szpitalnych. Mikologia Lekarska, 2004, 11, 4, 277-281
  • Leszczyńska K., Krajewska K., Leszczyński G.: Wiedza studentek Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Wiadomości Lekarskie, 2004, 57 suppl.I, 188 – 191
  • Lewko J., Gawryło A., Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C.: Rozwój umiejętności komunikacyjnych pielęgniarek. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 1. 6, 37-41
  • Lewko J., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.: Subiektywna ocena sytuacji zdrowotnej, socjalnej i ekonomicznej osób starzejących się. Annales UMCS Sectio D Medicina, 2004, 59, supl. 15, 260, 378-382
  • Lewko J., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H.: Problem odleżyn w praktyce pielęgniarskiej. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6, 1, 37-40
  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Tinea favosa among patients treated due to mycosis at the Department of Dermatology and Veneorology in Białystok in the years 1981-2000. Mycoses, 2004, 47,257-260
  • Nyklewicz W.: Czym grozi praca z młodzieżą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 1-2 , 18-19
  • Nyklewicz W.: Pomaganie w niepotrzebie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 7-8
  • Ramuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C.: Próba oceny wiedzy na temat zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek bloku operacyjnego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 25-30
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry leczonych uzupełniająco Interferonem. Przegląd Dermatologiczny, 2004, 4, 91, 305-312
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6, 4, 215-220
  • Rolka H., Krajewska-KułaK E., Van Damme-Ostapowicz K., Wrońska I, Jankowiak B.: Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z owrzodzeniem podudzi, u którego zastosowano w procesie terapii opatrunki wspomagające proces gojenia ran. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6,2, 79-84
  • Rolka H., Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B.: Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6,1, 505-509
  • Sanik K., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Rola pielęgniarki w ocenie zdolności ruchowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 2(7), 93-97
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Edukacja pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w świetle faktów, oczekiwań i zadań pielęgniarki reumatologicznej. Annales UMCS Sectio D Medica, 2004, 59, suppl. 15, 503, 125-130
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Wiedza pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o chorobie i zasadach postępowania a umiejętność samoopieki. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 61-66
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E.: Jakość życia w chorobach przewlekłych – nowe spojrzenie na pacjenta i problemy zdrowotne w aspekcie subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 2, 7, 23-26
  • Szyszko – Perłowska A., Krajewska K.: Blizna po matce. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 4, 44
  • Ślusarska B., Krajewska-Kułak E., Zarzycka D.: Children’s perceptions of the nurse profession in Poland. Nurse Education Today, 2004, 24, 7, 521-529

   

  Rok 2005

  • Bajer B., Batura-Gabryel H., Łukaszuk C., Mnichowska M., Krajewska-Kułak E., Giedrys-Kalenda S.T.: Biotypy szczepów Candida albicans wyizolowanych z górnych dróg oddechowych osób zamieszkujących trzy regiony. Mikologia Lekarska, 2005, 2, 12, 109-113
  • Gniadek A., Macura A. B., Oksiejczuk E. , Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Fungi in the air of selected social welfare homes in the Małopolskie and Podlaskie provinces – a comparative study. International Biodeterioration and Biodegradation, 2005, 55, 2, 85-91
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Rolka H., Krajewska K., Nyklewicz W.: Agresja i przemoc w pracy pielęgniarki (doniesienie wstępne). Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 153-155
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Krajewska K., Rolka H., Sierakowska M., Van Damme-Ostapowicz K., Niczyporuk W., Lewko J.: The importance of the heath eduaction in life quality improvement in patients with psoriasis. Annales Academiae Medicae Bialostocensis, 2005, 50, suppll. 1, 145-147
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów chorych na łuszczycę. Dermatologia Kliniczna, 2005, 7, 4, 191-194
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Łuszczyca – najczęstsza choroba skóry (1). Przyczyny, objawy, typy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 4, 26-27
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Łuszczyca – najczęstsza choroba skóry (2). Najczęstsze metody leczenia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 5, 16-17
  • Jarosz A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Problemy pielęgnacyjne pacjentek z rakiem jajnika. Ginekologia Praktyczna, 2005, 1, 21-23
  • Kowal-Bielecka O., Kowal K., Rojewska J., Bodzenta-Łukaszyk A., Siergiejko Z., Sierakowska M., Sierakowski St.: Cyclophosphamide reduces neutrophilic alveolitis in patients with scleroderma lung disease: a retrospective analysis of serial bronchoalveolar lavage investigations. Annals of the Rheumatic Diseases, 2005, 64, 1343-1346
  • Kowalczuk K., Jankowiak K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska K.: Standard edukacji pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami z żylakami kończyn dolnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59,6, 485-490
  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kruszewa R., Szpakow A., Wołczyński Sł.: Wpływ objawów klimakterycznych na jakość życia kobiet w okresie menopauzalnym na Białorusi – doniesienie wstępne. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59,6, 453-456
  • Krajewska-Kułak E. Łukaszuk C., Lewko J. (cz. I): Przez stulecia. Kształcenie pielęgniarek i położnych na świecie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 1-2, 12-13
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Laskowska A., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Rola pielęgniarki w edukacji rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zdrowie Publiczne, 2005, 115, 4, 528-531
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Kamienie milowe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 10, 14
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Polskie tradycje. Kształcenie pielęgniarek i położnych na świecie. (cz. II). Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 3, 16-17
  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Łukaszuk C., Moss E.: Difficulties in the diagnosis and therapy of skin of tinea in children. Przegląd Pediatryczny, 2005, 35, 1, 52-54
  • Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Popławska E.: Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii. Diabetologia Praktyczna, 2005, 6, 1, 7-14
  • Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Popławska E.: Poziom zapotrzebowania na edukację u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Polska, 2005, 12, 3-4, 320-323
  • Leszczyńska K., Dymczyk K., Wac K., Krajewska K.: Obeying patient’s rights on the basis of maternity ward. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis,, 2005, 50, suppl.1, 70 – 73
  • Leszczyńska K., Leszczyński G., Krajewska K.: Ocena możliwości karmienia piersią w wybranych oddziałach położniczych województwa śląskiego. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59, 6, 429 – 433
  • Lewko J., Demianiuk M., Krot E., Krajewska – Kułak E., Sierakowska M., Nyklewicz W., Jankowiak W.: Assessment of risk for pressure ulcers using the Norton scale in nursing practice. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Supl.1, 148-151
  • Lewko J., Polityńska-Lewko B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E. : Health behaviours of nursing students. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. Sectio D. Medicina, 2005, 60, suppl. 16, 3, 260-264
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Theodosopoulou E., Hatzopulu A., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Variations of enzymatic activity and biotypes of the yeast like fungi strains isolated from cancer patients. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 16-19
  • Niewiadomy A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Matysiak J., Kostecka M.: In vitro antifungal activity of N-3- (1, 2, 4-dithiazole-5-thione) -beta- resorcylcarbothioamide. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 31-35
  • Nowodworska B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Analiza sytuacji zdrowotnej pacjentów po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA). Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 157-161
  • Nyklewicz W., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Ocena relacji student-pacjent w perspektywie superwizji klinicznej w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 1-2, 129-134
  • Nyklewicz W.: Wizerunek zawodowy pielęgniarek – udawanie czy profesjonalizm. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 4
  • Olejnik B., Maciorkowska E., Lenkiewicz T., Sierakowska M.: Educational of nursing problems of parents of children with stoma. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis,, 2005, 50 (suppl.1), 163-166
  • Przeorska-Najgebauer M., Janusz-Jenczeń M., Hornik B., Kopczyńska E., Sierakowska M.: Udział chorego na cukrzycę w procesie leczenia. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2005, 60 (suppl. 16), 410-413
  • Puczkowska E., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wasilewska A., Kułak W.: Ocena stopnia zadowolenia matek z opieki w oddziale pediatrycznym. Pediatria Polska, 2005, 80, 3, 193-297
  • Ramuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Kułak W.: Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek instrumentariuszek. Chirurgia Polska, 2005, 7,4, 244-251
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Van Damme-Ostapowicz K., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Quality of life evaluation in an interferon therapy after radical surgery in cutaneous melanoma patients. Cancer Nursing, 2005, 5/6, 28(3), 172-178
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Jakoniuk P., Leszczyńska K., Niczyporuk W., Penar-Zadarko B.: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare home in Czerewki in north - east part of Poland. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 26-30
  • Sapieżyńska R., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Ocena wybranych problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą Hodgkina. Psychoonkologia, 2005, 9, 1-4, 1-5
  • Sierakowska M., Bogdańska A., Sierakowski S., Kowal-Bielecka O., Lewko J., Przeorska-Najgebauer M.: Problem życia z twardziną układową – zadania opiekuńczo-wychowawcze pielęgniarki. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2005, 60 (suppl. 16), 105-110
  • Sierakowska M., Bogdańska A., Sierakowski St, Kowal-Bielecka O., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Clinical and care problems of patients with systemic sclerosis - a chronic connective tissue disease. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. Sectio D. Medicina, 2005, 60, suppl. 16, 5, 100-104
  • Sierakowska M., Krajewska – Kułak E., Lewko J., Przeorska-Najgebauer T., Jankowiak B., Rolka H., Szyszko-Perłowska A.: The education of patients with rheumatoid artritis – the knowledge and expectation of patients – the opinions of rheumatology nurses. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 108-110
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Postępująca niesprawność, ból a jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 2, 89-94
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Jakość życia w medycynie - geneza, główne koncepcje i kierunki przemian. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, 18, 604-606
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 3, 188-191
  • Theodosopoulou E., Konstantinou E., Toulia G., Koutsopoulou V., Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Tsokantaridis C., Kamba E.: The attitude of nurses for the enhancement of palliative care in Greece. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 57-60
  • Wasilko E., Krajewska K., Krajewska – Kułak E., Terlikowski Sł., Jankowiak B., Rolka H.: Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu kobiety do porodu i opieki nad noworodkiem. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 149-151

   

  Rok 2006

  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Sołoguba I., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A.: Analiza czynników ryzyka wśród pacjentów z chorobą niedokrwienną. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 107-110
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E.: Asklepion, starożytne sanatorium. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 7-8, 10-11
  • Doroszkiewicz H., Lewko J., Sierakowska M.: Postulaty pielęgniarek w zakresie. optymalizacji środowiskowej opieki geriatrycznej. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 39-42
  • Gajewska M., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B.: Psychospołeczne problemy rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 3, 8, 61-66
  • Jankowiak B., Jakimiuk U. Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Baranowska A.: Zakres edukacji zdrowotnej chorych na cukrzycę typu 1 w odniesieniu do ich wiedzy o chorobie. Ananles Academiae Silesiensis, 2006, 60, 6, 476-481
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Lewko J., Szyszko-Perłowska A.: Wiedza pielęgniarek o zasadach konstruowania i przydatności standardów w praktyce zawodowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, suppl. 16, 60, 2, 464-468
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska K., Baranowska A.., Sobolewski M.: Narażenie położnych na agresję w miejscu pracy – doniesienie wstępne. Ananles Academiae Silesiensis, 2006, 60, 405-409
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Sierakowska M., Lewko J.: Narażenie pielęgniarek na agresję. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, suppl. 16, 60, 2, 458-463
  • Jankowiak B., Wiszniewska J., Kułak W., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Rolka H., Baranowska A.: Powikłania po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych występujące u dzieci – plan edukacji zdrowotnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 39-44
  • Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalczuk K., Krajewska K.: Charakterystyka usprawniania chorych na udar mózgu w poszczególnych okresach rehabilitacji. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 1 41-46
  • Klimaszewska K., Siemieniuk M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Krajewska K., Rolka H., Baranowska A., Kondzior D.: Najczęściej występujące problemy bio-psycho-społeczne u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 74-79
  • Kondzior D J.., Krajewska-Kułak E., Rolka H. J., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Baranowska A.: Ocena wiedzy młodzieży na temat przyczyn, powikłań rehabilitacji urazów kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 89-94
  • Kowalczuk K., Bednarczyk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Baranowska A., Krajewska K., Kondzior D.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec dzieci z krótkowzrocznością. Problemy Pielęgniarstwa, 3-4.2006, 34-38
  • Kowalczuk K., Sokolowska W., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J.: Program edukacji pielęgniarskiej wobec chorych z rozpoznaną neuropatyczną stopą cukrzycową. Annales Academaie Medical Silesiensis, 2006, 60, 380-384
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Chilińska J., Gołębiewska A.; Dziecko z niedowidzeniem w przebiegu zeza. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 30-33
  • Krajewska-Kułak E, Krajewska K., Ratka M., Heleniak M., Łukaszuk C., Jankowiak B., Ratka P, Niczyporuk W.: Zastosowanie wskaźnika DLQI w ocenie jakości życia młodzieży z trądzikiem pospolitym. Dermatologia Kliniczna, 2006, 8,1, 23-26 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B., Łukaszuk C., Klimaszewska K., Kowalczuk K.: Ocena systemu kształcenia licencjackiego na kierunku pielęgniarstwo w opinii studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 14/15, 83-89
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B., Łukaszuk C., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A.: Ocena systemu kształcenia licencjackiego na kierunku położnictwo w opinii studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 16, 109-114
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Chadzopulu A: Badania mikologiczne i krajoznawcze. Wizyta polskich naukowców w Grecji. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 1-2, 10-11
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Czepkowanie i wręczenie dyplomów. Tradycja i współczesność w AM w Białymstoku. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 1-2, 20-21
  • Lewko J., Kowalczuk M., Sierakowska M., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Występowanie czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet po 50. roku życia znajdujących się pod opieką położnej środowiskowo-rodzinnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, supll. 16, 395, 206-209
  • Lewko J., Łubińska M., Sierakowska M., H., Krajewska-Kułak E., Doroszkiewicz H.: Definiowanie pojęcia zdrowie przez pielęgniarki, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 127-131
  • Lewko J., Sierakowska M., Klimaszewska K., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Profilaktyka i edukacja w zespole stopy cukrzycowej. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 5, 459-461
  • Lewko J., Szymańska L., Sierakowska M., Nowodworska B., Krajewska-Kułak E.: Współczynnik niepełnosprawności wśród osób starszych a zapotrzebowanie na domową opiekę pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 111-114
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. , Rolka H., Fiłon J.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu pracowni radiologicznych w Białymstoku. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2006, 13,2, 111-118
  • Miastkowska K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Problemy z zakresu edukacji zdrowotnej wśród pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaną chorobą nadciśnieniową. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 14/15, 91-98
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K.: Psychologiczne aspekty bólu pooperacyjnego jako głównego problemu pielęgnacyjnego u pacjenta chirurgicznego. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 1, 58-60
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Łukaszuk C., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska K.: Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego. Mikologia Lekarska, 2006, 13, 4, 301-305
  • Rolka H.: Zapobieganie wystąpieniu ponownego udaru niedokrwiennego mózgu – standard działań z zakresu profilaktyki wtórnej. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4
  • Siedzik A., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Poziom wiedzy studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na temat zasad udzielania pomocy przedlekarskiej osobom dorosłym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 16, 121-126
  • Sierakowska M., Bruszewska U., Lewko J., Jankowiak B., Krajewska K., Najgebauer M., Krajewska – Kułak E.: Ocena wiedzy rodziców o alergii pokarmowej, zasadach postępowania i umiejętność samoopieki - zadania edukacyjne pielęgniarki. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio D Medicina, 2006, 60, 6, 491-496
  • Sierakowska M., Gryk I., Lewko J., Doroszkiewicz H., Krajewska-Kułak E., Kulikowska A.: Terapeutyczne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem i rodziną w oddziałach pediatrycznych – zadania i problemy. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 43- 49
  • Sierakowska M., Karpińska A., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E., Kamieńska I., Domysławska I.: Jakość życia pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2006, 52, suppl. 2, 29-37
  • Sierakowska M., Matys A., Kosior A., Ołtarzewska B., Kita J., Sierakowski St , Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia, 2006, 44, 6, 298-303
  • Szwed I., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Kułak W.: Ocena poziomu wiedzy i przygotowania rodziców do opieki nad dzieckiem z padaczką. Annales Academiae Medical Silesiensis, 2006, 60, 394-400
  • Szyszko-Perłowska A., Wasilewska M., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K., Baranowska A.: Problemy kobiet z nietrzymaniem moczu, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 54-61
  • Tomaszewska M., Jankowiak B.: Możliwość zastosowania założeń teorii Dorothy Orem i Calisty Roy w opiece nad pacjentami z HIV/AIDS. Problemy Pielęgniarstwa, 2006,1-2, 84-94

   

  Rok 2007

  • Gołębiewska A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Kowalewska B., Rolka H., Chilińska J.: Żałoba w opinii pielęgniarek szpitala wojewódzkiego w Łomży. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88,4, 480-483
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Sierakowska M., Lewko J.: K. Klimaszewska: Exposure the doctors to aggression in the workplace, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 89-93
  • Jankowiak B., Krystoń-Serafin M., Krajewska-Kułak E., Popławska E.: Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej, Nowiny Lekarskie, 2007, 76, 6, 482-484
  • Klimaszewska K., Bondaruk I., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D., Baranowska A.: Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 408-416
  • Klimaszewska K., Kułak W., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A.: Seasonal variation in ischaemic stroke frequency in Podlaskie Provinceby season. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2007, 52, suppl. 1, 112-114
  • Kondzior D., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Rolka H.: Wiedza młodzieży na temat urazów kręgosłupa. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 378-380
  • Kowalewska B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Chilińska J.: Ocena uzależnienia od nikotyny wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1, 18, 67-70
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K., Chilińska J., Kowalczuk K.: Opieka hospicyjna i paliatywna oraz eutanazja w opinii pielęgniarek i studentów kierunku pielęgniarstwo. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 484-488
  • Krajewska K., Krajewska- Kułak E., Haeineman L., Adraniotis J., Chadzopulu A., Theodosopoyloy E, Euframidu E. N., Kruszewa R., Szpakow A., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A.: Comparative analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Greece and Belorussia using MRS scale. Preliminary report, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 140-144
  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Joannie A., Rolka H., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Lewko J., Sierakowska M., Baranowska A., Łukaszuk C.: Analiza porównawcza jakości życia kobiet w okresie menopauzy w Polsce i Grecji z zastosowaniem indexu Blauta-Kupermana – doniesienie wstępne, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1, 18, 31-34
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Tsokandtaridis H., Hatzopulu A., Hatzmanasi D., Kosmois D.: Indoor air studies of fungi contamination at the Neonatal Deaprtment and Intensive Care Unit an Poaliative Care in Kaval Hospital in Greece, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 11-15
  • Krajewska-Kułak E.: Uczulenia – epidemia XX wieku. Alergiczny wyprysk kontaktowy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 5, 28-30.
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Rolka H., Jankowiak B., Macura A. B., Jakoniuk P.: Analiza wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 348-353
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia pacjentów o jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła i jego okolic, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 277-285
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia pielęgniarek rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 286-293
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia lekarzy rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 294-300
  • Lewko J., Polityńska B., Kochanowicz J., Zarzycki W., Okruszko A., Sierakowska M. Jankowiak B., Górska M., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K.: Quality of life and its relationship to the degree of illness acceptance in patients with diabetes and peripheral diabetic neuropaty, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 144-147
  • Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Polityńska B., Górska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.: Being Overweight and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 5C, part I, 324-326
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E, Niewiadomy A, Stachowicz J., Głaszcz U., Oksiejczuk E.: In Vitro Antifungal Activity Of 2,5 Disubstituted Amino-Oksometyloso-Arylo-Thiadiazole Derivatives, Advances In Medical Science, Suppl. 1, 2007, 26-30
  • Łukaszuk C., Domańska H., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Gruźlica –nawracający problem. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88(3), 249-253
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Baran E., Szepietowski J., Białynicki-Birula R., Kułak W., Rolka H , Oksiejczuk E.: Analysis of the incidence of fungal pathogens in air of the Department of Dermatology, Veneorolgy and Alergology of Medical University in Wrocław, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 15-181
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Ocena przydatności metody wizualizacji własnej śmierci w kształceniu studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1,18, 35-40
  • Rolka H., Majsiak E., Krajewska-Kułak E., Krajewska K., Baranowska A., Kowalczuk K., Jankowiak B., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K.: Nowoczesne opatrunki. Leczenie ran przewlekłych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 7-8, 24-25
  • Sierakowska M., Ołtarzewska B., Kosior A.: Standard opieki. Pacjent z twardziną układową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 5, 33-35
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Nursing problems of patients with systemic sclerosis Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 147-155
  • Theodosopoulou E., Raftopoulos V., Krajewska-Kulak E., Wronska I., Chatzopulu A., Nikolaos T., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Konstantinou E. , Tsavelas G.: A study to ascertain the patients’ satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients’ satisfaction in Poland. Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 136-140
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Łukaszuk C., Kowalewska B., Lewko J. Sierakowska M., Krajewska K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Szyszko-Perłowska A., Kułak W., Szczepański M.: Dom Dziecka w systemie opieki nad dzieckiem, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 396-401
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A.: Quality of life self-assessment of children living in a children’s home, based on own research conducted in the Podlaskie voivodeship, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 44-51
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A.: Relations occurring between health-related behaviour categories and quality of life made by children brought up in a children’s home, in the Podlaskie Province, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 51-55

   

  Rok 2008

  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Level of nurses exposure to psycho-social threats existing in The workplace. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 231-235
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Rolka H., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Influence of heath Behaviour on quality of life in patients with psoraiss. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 236-240
  • Klimaszewska K., Kułak W., Krajewska-kułak E., Kowalczuk K.: Sezonowość występowania chorób neurologicznych. Neurologia Dziecięca, 2008, 17, 55-58
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C., Klimaszewska K., Kondzior D.: Lobbing in Work of obstetrix, Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 343-348
  • Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Polityńska B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalczuk K., Van Damme-Ostapowicz K.: Quality of life in diabetic patients in relation to mental well-being in the context of lifestyle and socio-demographic variables, Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 439-443
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Rolka H., Lewko J., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Kondzior D.: Lobbing in Work of obstetrix. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 338-342
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Sekmistrz S., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.: Program edukacji pielęgniarskiej pacjentów z łuszczycą. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 2, 258-263
  • Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D., Kowalewska B.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek i położnych w środowisku pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 2, 211-215
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kułak W., Kraszyńska B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2008, 15, 3, 140-144
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry – aspekty genetyczne, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 5, 26
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry - nawilżanie i natłuszczanie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 11, 27
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry - ocena nasilenia zmian. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,7-8, 32
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry – postępowanie Diagnostyczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 9, 30
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry. Skóra dziecka jest inna. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 1-2, 38
  • Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Kruszewa R., Szpakow A., Kułak W., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Kondzior D., Lewko J., Łukaszuk C., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K., Jaszewski M., Kowalewska B., Chilińska J., Gołębiewska A.: Ocena zaufania pacjent lekarz z zastosowaniem skali Aderson i Dedrick. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 3, 377-381
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2008, 16, 3, 248-254
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Odpowiedzialność wobec pacjenta. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 12, 14-15
  • Nyklewicz W.: Relacje międzyludzkie. Wewnątrzstresowność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 4, 7-8
  • Nyklewicz W.: Relacje międzyludzkie. Zewnątrzstresowność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 3, 9-10
  • Nyklewicz W.: Superwizja w pielęgniarstwie. Pierwsze koty za płoty. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 6, 12
  • Nyklewicz W.: zawodowe granice. Zastrzyki za darmo. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 11, 4-5
  • Nyklewicz W.: Analiza relacji międzyludzkich w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2008, 1, 85-88
  • Rolka H., Lewko J., Kuprianowicz M., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Niczyporuk W., Niczyporuk M.: Wpływ zmian trądzikowych na wybrane parametry jakości życia, Dermatologia Kliniczna, 2008, 10, 1 , 15-19
  • Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Jak żyć z przewlekłą chorobą reumatyczną – rola pielęgniarki w edukacji pacjentów. Problemy Pielęgniarstwa, 2008, 16, 1-2, 199-204
  • Sierakowska M., Sierakowski S., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Ruczaj J.: The influence of socio-demographic factors and lifestyle on The Quality of Life of rheumatic patients. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 327-332
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry fazy zależne od wieku. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 6, 30
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry. Aspekty immunologiczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 4, 24
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry. Choroba nawrotowa i długotrwała. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 3, 33
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E: Atopowe zapalenie skóry – leczenie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,10, 38-39
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E: Atopowe zapalenie skóry – profilaktyka i edukacja. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,12, 38
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Związki między ocenami zachowań zdrowotnych dzieci z domów dziecka na tle ich rówieśników ze wspólnot rodzinnych. Problemy Higieny i epidemiologii, 2008, 89, 4, 492-497
  • Wróblewska K., Jaszewski M., Chilińska J., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Analiza najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Łomży – doniesienie wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89,1, 136-141

   

  Rok 2009

  • Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 3,391-397
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.: Wpływ obciążenia psychicznego pracowników zintegrowanego zespołu medycznego na zadowolenia z wykonywanej pracy, Problemy pielęgniarstwa, 2009, 17, 315-320
  • Kowalczuk K,, Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. Ann. Acad. Med. Stein. 55,3, 70-75
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.,Lewko J., Krajewska K.,: Van Damme-Ostapowicz K.: Ocena stopnia narażenia ratowników medycznych na agresję w miejscu pracy. Ann. Acad. Med. Stetin.2009; 55, 3, . 76-80
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Łukaszuk C.R., Macura A.B., Kułak W., Kraszyńska B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie. Mikologia Lekarska, 16,1, 29-33
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Łukaszuk C.R., Macura A.B., Kułak W.: Wstępne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 16, 1, 34-39
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Hatzopulu A., Bousmoukilia S., Terovitou Ch., Amanatidou A., Danilidis D.: Indoor air studies of fungi contamination at the Department of Pulmonology and Internal Medicine in Kavala Hospital in Grece, , Advances In Medical Science, 2009, 54, 2, 264-268
  • Lewko J., Mielech D., Nyklewicz W., Łukaszuk C., Sierakowska M., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego na temat śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa, 2009, 17, 2, 92-97
  • Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Stachowicz J., Głaszcz U.: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowo zsyntetyzowanych związków – benzimidazoli. Mikologia Lekarska, 16, 1, 24-28
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Gościk E., Trypuć M., Bielemuk A., Rozwadowska E., Chilicka M.A.: Narażenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obsady pracowni radiologicznych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 2, 155-164
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Trypuć M., Gościk E., Kowalewska B., Bielemuk A., Rozwadowska E., Chilicka M.: Samoocena narażeń zawodowych pracowników radiologii. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 3, 384-390
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Sobolewski M., Kraszyńska B.: Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2009, 16, 3, 148-154
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Trypuć M., Gościk E., Macura A.B., Gniadek A., Kowalewska B., van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Rozwadowska E.: Wykorzystanie kwestionariuszy Indoor Environmental Quality – Medical Screening Questionnaire oraz Indoor Air Quality Health and Safety Guide do oceny ekspozycji pracowników radiologii na czynniki szkodliwe zawarte w powietrzu, Mikologia Lekarska, 2009, 16, 4, 231-237
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Czeska Pielęgniarka Roku 2008. Codziennie spraw sobie przyjemność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 4, 10
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Lekarz nie przeczyta ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 5,14-15
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Ochrona zawodowej tożsamości. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 1-2, 4-5
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Praca i pomaganie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 6, 6-7
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Profesjonalnie tylko wobec osób obcych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 3, 8-9
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Relacja przełożony - podwładny. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 7-8, 6-7
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Relacje (nie)symetryczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 4, 8-9
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. W pracy jak w rodzinie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 9,14-15
  • Rolka H., Krajewska - Kułak E., Kułak W., Drozdowski W., Gołębiewska A., Kondzior D.: Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną. Doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2009, 17, 3, 178-183
  • Van Damme-Ostapowicz k. Krajewska-Kulak E., Kulak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Rolka H., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Szyszko-Perłowska A., Kowalewska B.: Związki pomiędzy ocenami dzieci kategorii jakości życia w województwie podlaskim na podstawie skali zachowań zdrowotnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 577-583
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w województwie podlaskim z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej. Mikologia Lekarska, 2009, 16, 3, 155-158
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K., Jankowiak B., Łukaszuk C., Rolka H., Baranowska A., Bielemuk A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kowalewska B., Kondzior D.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów z zakresu medycyny tropikalnej, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2009, 3,28, 57-62
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kulak E., Kulak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Wrońska I., Szczepański M.: The influence of children’s educational environment on their quality of life. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 1, 67-77
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kulak E., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bielemuk A., Rolka H., Rozwadowska E., Baranowska A.: Analiza wiedzy studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim na temat chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 613-620
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Rolka H., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Szyszko-Perlowska A., Kowalewska B.: Związki między ocenami zachowań zdrowotnych dzieci z domów dziecka na tle ich rówieśników z rodzin własnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 577-583
  • Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K.: Stop Malarii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 7-8,18

   

  • Rok 2010
  • Chilicka M., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Terlikowski R., Hładuński M., Młynarczyk I.: Ocena zaufania pacjent-lekarz na oddziałach położniczo-ginekologicznych, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;25-29
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H.: Jakość usług medycznych - aktualne wyzwania, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 1, 79-82
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Ostapowicz- Van Damme K., Klimaszewska K., Rolka H.: Influence of aggression on stress development in the population of nurses and midwives in the Podlaskie Province, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3,444-450
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kułak W.: Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 3, 353-357
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M.: Samoocena jakości życia przez pacjentów z problemami skórnymi. Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 106-113
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M.: Oczekiwania chorych dermatologicznych wobec członków zespołu terapeutycznego i opieki sprawowanej w placówkach ochrony zdrowia. Dermatologia Kliniczna, 2010,12,3,149-156
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M., Kolasińska J., Franek G.: Postrzeganie chorych z problemami skórnymi przez pielęgniarki/położne, Dermatologia Kliniczna, 2010,12,4,217-225
  • Krajewska -Ferishah K., Krajewska-Kułak E., Terlikowski Sł., Wiktor H., Van Damme-Ostapowicz K., Chadzopulu A., Adraniotis J., Shpakou A.: Analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Greece, Belorussia and Belgium using MRS Scale. Multicenter study. Advances In Medical Science, 2010, 55,2, 191-195
  • Krajewska-Kułak E. Chilicka M. A., Sienkiewicz A., Kropiwnicka E.: Znajomość problemów dermatologicznych okresu ciąży przez studentki kierunku położnictwo i zawodowo czynne położne, Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 4, 227-237
  • Krajewska-Kułak E., Chilicka M., Kułak W. , Rozwadowska E., Lankau A..: Akceptacja sytuacji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziału patologii ciąży i położniczego, Ginekologia Praktyczna, 2010, 2,105, 31-35
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Kantor A., Łukaszuk C., Macura A.B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu oddzialu opieki długoterminowej. Doniesienie wstępne, Mikologia Lekarska, 2010,1, 17,21-29
  • Krajewska-Kułak E., Iwański T., Kowalczuk K., Rozwadowska E., Lankau A. , Lewko J., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Wieczorek B., Kułak W., Dębska E.: Ocena zagrożenia rozwojem uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku fizjoterapia, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;41-47
  • Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Łukaszuk C., Bielemuk A., Lewko J., Rozwadowska E., Chilicka M., Wróblewska K.: Ocena wiedzy studentów I roku kosmetologii i fizjoterapii na temat solarium i działania promieni słonecznych, Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 99-105
  • Krajewska-Kułak E., Kropiwnicka E., Kowalczuk K., Lankau A., Rozwadowska E., Lewko J., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Wieczorek B., Kułak W., Iwański T.: Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;31-39
  • Krajewska-Kułak E., Kulak W., Wieczorek B., Guzowski A., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C., Lewko J., Bielemuk A., Rozwadowska E., Mickiewicz I., Chlicka M.: Ocena stopnia uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku pielęgniarstwo, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3, 375-380
  • Krajewska-Kułak E., Kułak A.: Zmagania współczesnej medycyny ze śmiercią, Przegląd Powszechny, 2010, 11, 1071, 18-28,
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rozwadowska E., Guzowski A.: Rola telefonu komórkowego w transmisji drobnoustrojów, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 157-160
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz .K., Lewko J., Łukaszuk C., Bielemuk A., Kowalczuk K., Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B. , Rozwadowska E.: Uzależnienie od internetu wśród studentów kierunku pielęgniarstwo, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,1, 41-47
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Wieczorek B., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C., Lewko J., Lankau A., Rozwadowska E., Kowalczuk K., Iwański T., Dębska E.: Ocena stopnia uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku fizjoterapia. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010, 32/33, 41-47
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Kraszyńska B., Macura A.B., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T.: Porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i AIR IDEAL, Mikologia Lekarska, 2010,17,4,221-227
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 188-192
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 188-192
  • Krajewska-Kułak E., Mickiewicz I., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Rozwadowska E.: Samoocena postaw pielęgniarek wobec śmierci, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010-, 1-2, 43-49
  • Krajewska-Kułak E., Mickiewicz I.,,Lankau A.,Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Kropiwnicka E., Iwański T.: Opinia studentów kierunku pielęgniarstwo na temat możliwość i potrzeby realizacji praktyk religijnych w hospicjach. Doniesienie wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,4,672-677
  • Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk B., Penar-Zadarko B., Rozwadowska E., Lewko J., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Terlikowski R.: Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 1, 1-10
  • Kułak W., Okurowska-Zawada B., .Sienkiewicz D., . Paszko-Patej G., Krajewska-Kułak E.: Risk factors for cerebral palsy in term birth infants. Advances in Medical Sciences, 2010
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rozwadowska E., Mickiewicz I.: Samoocena przez pacjentów wiedzy na temat zakażeń szpitalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3,433-443
  • Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Wielowymiarowa ocena jakości życia chorych na cukrzycę, Polski Merkuriusz Lekarki, 2010, 28, 168, 486-489
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B. Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Szyszko-Perłowska A., Klimaszewska K.: Zastosowanie skali CADI w ocenie jakości życia u pacjentów z trądzikiem. Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 95-98
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Dyduch M., Kowalczuk K.: Ocena stopnia akceptacji choroby u młodzieży z trądzikiem, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18,1 47-52
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Kropiwnicka E., Lankau A., Lewko J., Kowalczuk K., Baranowska A., Vhilicka A.M., Van Damme-Ostapowicz K., Tołoczko H., Wiśniewska A., Trypuć M., Kaniewska K.: Ocena znajomości ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarki i Położne, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 14,4, 443-454
  • Sendecka E.†, Wiśniewska E., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Neurologia Dziecięca, 2010,19, 37, 67-73
  • Sendecka E.†, Wiśniewska E., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Neurologia Dziecięca, 2010,19, 37, 67-73
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Wróblewska M., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, Reumatologia, 200, 48,6, 372-379
  • Van Damme-Osptapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rozwadowska E., Lankau A., Szyszko-Perłowska A. : Ocena jakosci zycia i zachowań zdrowoynych dzieci z domów dziecka w Białymstoku i Supraślu , Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,4,650-658
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K.: Propozycja wprowadzenia przedmiotu nauczania: Medycyna tropikalna i pielęgniarstwo w medycynie tropikalnej na studiach II stopnia, kierunek pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010-, 1-2, 75-79

   

  Rok 2011

  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Zdrodowska-Stefanow B., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B:  Standard edukacji pielęgniarskiej wobec chorego z trądzikiem, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19, 1, 116-121
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Zdrodowska-Stefanow B., Sobolewski M., Szyszko-Perłowska A., Krajewska K., Jankowiak B.:  Samoocena wiedzy pacjentów na temat trądziku, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),288-295
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Rozwadowska E.: Problem jakości życia w dermatologii, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19, 1, 109-115
  • Hładuński M., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E.,Szymanczyk E., Laskowski M., Wiśniewska A., Ryniec M., Górska M., Wybraniak M., Krajewska-Kułak E., Lewko J. Kropiwnicka E., Kaniewska K.: Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej w Poslce przez studentów fizjoterapii, problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92, 361-366
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K.,  Ostapowicz Van Damme K., Kowalewska B.: Narażenie położnych na zagrożenia psychospołeczne występujące w miejscu pracy, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),303-306
  • Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B.:Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 47-54
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M.: Teorie agresji — prawda czy mity?, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),396-400
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kowlawska B.: Comparison of the level of aggression towards healthcare workers within Podlaskie Voivodeship, Int. Occup. Med. Environ Halth, 2011, 24(3), 267-274
  • Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Rozwadowska E.: Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),307-314
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Ortman E., Gołębiewska A.: Rola czynników psychicznych w rozwoju chorób,  Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 131-141
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska W., Niczyporuk W., Baranowska A., Rolka H., Klimaszewska K., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kondzior D., Lankau A.: Wiedza pielęgniarek i położnych na temat chorób skóry, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),315-321
  • Krajewska-Ferishah K, Krajewska-Kułak E,  Terlikowski S, Wiktor H: Analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 52-58
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Lewko J, Jankowiak B, Van Damme-Ostapowicz K, Łukaszuk C,   Rolka H, Kowalczuk K, Klimaszewska K, Sierakowska M, Baranowska A: Healthy behaviors in  Polish children  and adolescents  based on their artwork, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 113-120
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Radziejewski P,  Rozwadowska E, Lankau A, Kowalewska B, Kondzior D, Szyszko-Perłowska A, Krajewska-Ferishah K, Ortman E, Moczydłowska A: Current view of the traditional superstitions in general population of Podlaskie province. Preliminary study. Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 76-83
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Van Damme-Ostapowicz K, Rozwadowska E, Lewko J: Students opinions on DNA banking. Preliminarny report. Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 102-105
  • Krajewska-Kułak E., Chilicka M., Kułak W., Adraniotis J., Chadzopulu A., Rozwadowska E.: Assessment of  physician-patient trust   in   the obstetrics and gynecology departments  in Poland and Greece, Ginekologia Polska,. 2011, 82, 905-910
  • Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Wróblewska K., Chilińska J., Gołębiewska A., Sobocińska A.: Postawy studentów wobec korzystania z solarium i kąpieli słonecznych, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),322-328
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J.,  Lankau  A., Van Damme-Ostapowicz K.,  Rozwadowska E., Kropiwnicka E. Guzowski A.: Postawy studentów  kierunku pielęgniarstwo  wobec  osób niepełnosprawnych, Hygeia Public Health 2011, 46(3), 335-361
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Marcinkowski J. T., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Lankau A., Łukaszuk C., Rozwadowska E.: Internet addiction among students of the Medical University of  Białystok, Computers, Informatics, Nursing 2011, 29, 11  657–661
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B.,    Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J.,  Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2011, 18,3,  135-139
  • Krajewska-Kułak E., Ortman E., Moczydłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Rozwadowska E.,  Lewko J.,  Łukaszuk C.R., Lankau A., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Rolka H.,  Jankowiak B. , Baranowska A., Sierakowska M.: Radzenie sobie z dolegliwościami w drodze samoleczenia w populacji studentów  Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku,  Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3),486-496
  • Krajewska-Kułak E., Radziejewski P., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Jankowiak B., Kowalewska B., Wróblewska K.,  Chilińska J.,  Ortman E., Moczydłowska A.: Postawy dorosłych i młodzieży wobec tradycyjnych przesądów i zabobonów, Probl Hig Epidemiol, 2011, 92(3), 441-450
  • Kropiwnicka E., Orzechowska A., Cholewska M., Krajewska-Kułak E.:Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 70-80 (punkty MNiSzW - 6)
  • Kulmaczewska MA,  Krajewska-Kułak E: Postawy studentów położnictwa na temat zasad korzystania z solarium, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),468-472
  • Kułak W., Kondzior D. Acceptance of chronic low back pain in actively working patients. Progress in Health Sciences2011; 1, 1, s. 81-88
  • Kułak W., Kondzior D. Dyskopatia kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w korelacji z natężeniem bólu, depresją i akceptacją choroby. Problemy Higieny i Epidemiologii2010; 91, 1, s. 153-157
  • Laskowska A,  Krajewska-Kułak E,  Łukaszuk C,  Macura AB, Gniadek A,  Marczak J,  Wójcik A.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),473-480
  • Lićwinko J., Krajewska-Kulak E., Lukaszuk C:  Internet addiction among academic youth in Białystok, Progress inHealth Sciences, 2011, 1, 124-130
  • Łukaszuk C, Krajewska-Kułak E, Kułak W: Effects of air pollution on human health, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 156-164
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Niewiadomy A.:In vitro antifungal activity of new thiatriazole derivative agents, Progress in Health Sciences, 2011, 1,1,  43-50
  • Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Kułak W, Kędziora-Kornatowska K, Muszyńska-Rosłan K:  Hospice workers’ and family of hospice patients’ perception of hospice care, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 106-112
  • Mickiewicz I,  Krajewska-Kułak E,  Kędziora-Kornatowska K, Muszyńska-Rosłan K: Opieka paliatywna w percepcji studentów kierunku pielęgniarstwo,Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4), 481- 491
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Muszyńska-Rosłan K.:  Wybrane problemy związane z pracą w oddziałach onkologicznych i hospicjach, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1, 4, 343-352
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.: Opinie  zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej, Medycyna Paliatywna, 2011, 3, 151-162
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.:  Stopień  zadowolenia z wykonywanej pracy oraz jakość życia zawodowego  personelu pracującego w hospicjum, Medycyna Paliatywna, 2011, 3,163-176
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.:  Postawy pielęgniarek  wobec eutanazji, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 3, 199-208
  • Paszko P.K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Ocena wiedzy pacjentow na temat profilaktyki choroby hemoroidalnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),505-514
  • Shpakau A., KułakА., KulakP., Shpakau А., Krajewska-KułakE.: Pаспространенность и потребление психоактивных веществ среди студентов-медиков. результаты сравнительного трансграничного исследования, Здоровье и окружающая среда, 2011, 17, 64-69
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Doroszkiewicz H., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Van-Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych chorych na twardzine układową w świetle wybranych badań diagnostycznych, Polski Merkuriusz Lekarski, 2011, 30, 176, 116-120
  • Sierakowska M., Wróblewska M., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E.: Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zapotrzebowania na wsparcie i edukację zdrowotną, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),353-360
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Czygier M., Sarosiek J., Szpakowska-Żurawska K., Faliszewska E.M., Długołędzka K., Osipiuk A.,  Flisiak R., Mięgoć H.:Analiza przyczyn hospitalizacji chorych  w Klinice Chorób Zakaźnych I Hepatologii UMB  po powrocie z kraju o odmiennej strefie klimatycznej w latach 2004–2009, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2011,3, 28, 336-342
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W.: Problems Involving Contagious Diseases and Tropical Medicine: New Challenges for Health Care Staff, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2011, 20, 4,461-471
  • Zaremba K. Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.:  Ocena świadomości zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu wśród studentów  pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek w województwie podlaskim, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2011, 4, 1, 186-198

   

  Rok 2012

  • Baranowska A,  Krajewska-Kułak E,  Jankowiak B,  Klimaszewska K,  Kondzior D ,  Krajewska- -Ferishah K: Psychodermatologia współczesnym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 512-518
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Baranowska A., Rozwadowska E.: Alcohol consumption amongst medical university students,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 90-95
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Łukaszuk C, Lewko J, Van Damme-Ostapowicz K, Lankau A,  Rozwadowska E, Kowalewska B, Kowalczuk K: Evaluation of the students’ knowledge about sunbed and solar radiation, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,   28-32
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Stryzhak A, Szpakow A, Prokopowicz W, Marcinkowski JT:  Problematic  mobile  phone  using  among  the  Polish  and  Belarusian  University  students, a comparative study, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,  45-52
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Van Damme-Ostapowicz  K, Lewko J, Łukaszuk C, Lankau A, Rozwadowska E, Cybulski M, Guzowski A: Perceptions of nurses as health educators held by children and  adolescents based on  their artwork, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,122-128
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Humienik-Dworakowska U., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Lankau A., Rozwadowska E.,Guzowski A., Jankowiak B., Kondzior D., Cybulski M.: Perception of disabled persons held by children and adolescents based on their artwork,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 114-124
  • Krajewska-Kułak E.,Lewko J., Łukszauk C., Radziejewski P., Karczewski J., Maciorkowska E., Terlikowski S.J., Szczepański M.,  Ładny J.R.: The first School of Nursing at the Medical Academy in Bialystok–in memoryof Franciszka Bakun,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 190-194
  • Krajewska-Kułak E., Shpakau A., Kułak W.,Kułak A., Okurowska-Zawada B., Shpakau A.: Polish and Belaursian students’ attitudes toward other nations. Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 29-42
  • Lewko J., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M. Krajewska-Kulak E.:  Poor hand function in diabetics, Saudi Med J 2012; Vol. 33 (4): 429-435
  • Lewko J., Zarzycki W., Krajewska-Kulak E.:  Relationship between the occurrence of symptoms of anxiety and depression, quality of life, and level of acceptance of illness in patients with type 2 diabetes, Saudi Med J 2012; Vol. 33 (8): 887-894
  • Maciuk M., Krajewska--Kulak E., Klimaszewska K.: Samoocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 4, 728-738
  • Mickiewicz I, Krajewska-Kułak  E,  Kułak W,  Lewko J: Attitudes towards  euthanasia among health workers, students and family members of patients in hospice  in north-eastern Poland, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,  81-88
  • Osipiuk A., Van Damme-Osptapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa i kieurnku lekarskiego na temat malarii. Analiza porównawcza. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2012, 2, 30, 146-151
  • Owczarczyk J., Krajewska-Kułak  E., Lewko J.: Poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie wybranych faktów z historii i tradycji zawodu, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 480-486
  • Pacewicz M.,  Krajewska-Kułak E.,Krajewska-Ferishah K.: Profilaktyka raka szyjki macicy – poziom wiedzy kobiet i mężczyzn,Medycyna Paliatywna, 2012, 4, 217-228
  • Paszko P. K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Ocena wiedzy pacjentów na temat choroby hemoroidalnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20(1), 49-59
  • Piekarski L. A., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.: Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji młodzieży gimnazjalnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93, 3, 499-509
  • Rolka H., Pilecka E., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K.: Ocena akceptacji choroby i jakości życia pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 3, 183–192
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Wiśniewska A., Cybulski M.: Samoocena poziomu rozumienia empatycznego innych ludzi przez wolontariuszy medycznych, Medycyna Paliatywna, 2012, 3, 168-174
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Kaniewska K., Van Damme-Ostapowicz K.,  Guzowski A., Kowalczuk K., Rolka H., Lewko J.: Analiza postrzegania wolontariatu przez studentów pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 3, 201–206
  • Szyszko-Perłowska A., Lachowicz J.,Szpakow A., Krajewska-Kułak E., Krajewska-Ferishah K., Fiedorczuk J.:  Ciąże, porody i noworodki u kobiet w wieku poniżej 18 lat – studium socjomedyczne przypadków z Grodna na Białorusi, Problemy Higieny i Epidemiologii,  2012, 93(1), 32-37
  • Toczyńska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Samoocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych objętych długoterminową opieką stacjonarną, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20,3, 369-379
  • Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E,Olszański R, Nahorski W.L,Łukaszuk C,Lewko J, Sierakowska M: Health protection in tropics. A safe journey to Ghana, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1, 147-152
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Flisiak R., Mięgoć H., Kowalczuk K.: Problemy zdrowotne podróżnych wyjeżdżających do krajów o odmiennej strefie klimatycznej – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2012, 1,38, 35-40
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Nahorski W.L., Olszanski R.: Quality of life and satisfaction with life of malaria patients in context of acceptance of the disease: quantitative studies, Malaria Journal 2012, 11, 171-181
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Wiedza studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim z zakresu medycyny podróży -badanie ilościowe. Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 3, 327-337
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.; Prawie wszystko o malarii, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2012, 7-8, 58-59.
  • Żebrowska JM, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.:  Postawy studentów wydziału nauk o zdrowiu wobec osób niepełnosprawnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 487-496

   

  Rok 2013

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Olejnik A., Siermontowski P., Konarski M.: Analysis of diver knowledge of decompression sickness and demand for education in diving-related risks.Sporty Wodne i Ratownictwo, 2013, 1, 49-54

  • Cybulski M, Krajewska-Kułak E., Sowa P., Orzechowska M., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Guzowski A.: Elderly peoples' perception of young people - a preliminary study. Iranian Journal of Public Health, 2013, 42, 10, 1099-1105

  • Sarnacka E., Jacek A.: European Health Law and Patient's Rights - a report from an international conference. Progress in Health Sciences 2013, 3, 2, 193-195

  • Kochanowicz J., Lewko J., Rutkowski R., Turek G., Sieśkiewicz A., Łysoń T., Mariak Z.: Influence of smoking cigarettes on cerebral blood flow parameters. Biological Research for Nursing, 2013, 1-5

  • Sengupta P., Krajewska-Kułak E.: Is mind-body relaxation by yoga is effective to combat with lifestyle stress? Annals of Medical and Health Sciences Research, 2013, 3, suppl. 1, 61-62

  • Jacek A., Sarnacka E.: IV Europejska Konferencja Prawa Medycznego, Coimbra, 9-11 października 2013. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2013, 4, 556

  • Lewko J., Polityńska B., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M., Krajewska-Kułak E.: Median nerve conduction impairment in patients with diabetes and its impact on patients' perception of health condition: a quantitative study. Diabetology & Metabolic Syndrome, 2013, 5, 16, 1 – 12

  • Siermontowski P., Konarski M., Pedrycz A., Wojtowicz T., Van Damme-Ostapowicz K., Kulig M.:Morphometric study on the lesions in the trachea wall in rats in hyperbaric oxygen therapy = Badania morfometryczne zmian w ścianie oskrzeli u szczurów w hiperbarii tlenowej. Polish Hyperbaric Research 2013, 43, 2, 7-22

  • Zagór M., Minarowska A., Knaś M., Krajewska K., Niemcunowicz-Janica A., Marciniak J., Bierć M., Zaniewska A., Minarowski  Ł., Jackowska A., Jackowski T., Zwierz K., Szajda S.: N-acetyl-beta-hexosaminidase in chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy. Otolaryngologia Polska, 2013, 67, 4, 204-208

  • Kraszyńska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kraszyńska B.: Ocena częstości izolacji grzybów z rodzaju Candida z powierzchni telefonów komórkowych i dłoni ich użytkowników. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2013, 20, 1, 19-30

  • Kruszewska K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Ocena jakości kształcenia studentów na kierunku fizjoterapii na przykładzie stwardnienia rozsianego i zasad usprawniania chorego w tej chorobie. Hygeia Public Health, 2013, 48, 3, 363-376

  • Muczyński D., Krajewska-Kułak E., Guzowski A.: Ocena narażenia na kontuzje oraz preferowanych zachowań zdrowotnych w grupie zawodników futbolu amerykańskiego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2013, 4, 125-133

  • Sieradzki M., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94, 3, 451-458

  • Miedziński D., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.: Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji studentów kierunku fizjoterapia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2013, 94, 3, 583-593

  • Jacek A., Borowska K., Rozwadowska E.: Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2013, 2(40), 219-231

  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I., Sierakowski S., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności od stosowanej terapii farmakologicznej. Problemy Pielęgniarstwa, 2013, 21, 2, 221-227

  • Rogowska J., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.: Przystosowanie się do życia pacjentów po wyłonieniu stomii. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2013, 2, 44-54

  • Jankowiak B., Sekmistrz S., Kowalewska B., Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E.: Satisfaction with life in a group of psoriasis patients. Postępy Dermatologii i Alergologii, 2013, 30, 2, 85 – 90

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów z zakresu medycyny podróży. Problemy Pielęgniarstwa 2013, 21, 1, 1-6

  • Ślifirczyk A., Krajewska-Kułak E., Brayer A., Maciorkowska E.: The impact of the disease on functioning of a family with an autistic child. Progress in Health Sciences, 2013, 3, 2, 122-129

  • Kaczerska D., Siermontowski P., Olszański R., Krefft K., Małgorzewicz S., Van Damme-Ostapowicz K.: The influence of high-fat diets on the occurrence of decompression stress after air dives. Undersea And Hyperbaric Medicine Journal, 2013, 40, 6, 487-497

  • Krajewska-Kułak E., Sengupta P.: Thyroid function in male infertility. Komentarz /do artykułu/ M.S. Wagnera, S.M. Wajnera, A.L. Maia: The role of thyroid hormone in testicular development and function. Journal of Endocrinology, 2008, T.199, Nr 3, s. 351-365, doi: 10.1677/JOE-08-0218. Frontiers in Endocrinology, 2013, 4, 174, 1-2

  • Kurc K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Wady postawy u dzieci i młodzieży w percepcji pielęgniarek. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2013, 2 (43), 5-13

  • Najdyhor E., Krajewska-Kułak E., Krajewska-Ferishah K.: Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi. Ginekologia Polska, 2013, 84, 2, 116 – 125

  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Sarnacka E., Cybulski M.: Współczesne postawy wobec śmierci i umierania. Medycyna Paliatywna, 2013, 5, 4, 163-170

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Wścieklizna. Vademecum Pielęgniarki i Położnej, 2013, 153-158

  • Cybulski M., Pawłowska M., Karczewski J., Maksymowicz-Jaroszuk J.: Zakażenia wertykalne wirusem HIV w świadomości studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94, 2, 361-364

   

  Rok 2014

  • Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E., Nwosu J.C. P., Kułak W., Sobolewski M., Olszański R.: Acceptance of illness and satisfaction with life among malaria patients in rivers state, Nigeria. BMC Health Services Research, 2014, 14, 202

  • Pedrycz A., Boratyński Z., Siermontowski P., Mendocha J., Orłowski M., Van Damme-Ostapowicz K.: Adriamycin activity's durational governance of different cell death types and zonality in rat liver acinus. Immunohistochemical studies. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2014, 58, 125-133

  • Sierakowska M., Sierakowski S., Sierakowska J., Horton M., Ndosi M.: Developing the Polish Educational Needs Assessment Tool (Pol-ENAT) in rheumatoid arthritis and systemic sclerosis: a cross-cultural validation study using Rasch analysis. Quality of Life Research, 2014, 1-6

  • Van Damme-Ostapowicz K., Pedrycz A., Rogowska-Szadkowska D., Siermontowski P., Sobolewski M., Krajewska-Kułak E.: HIV/AIDS stigma of people living in Poland in relation to their satisfaction with life and acceptance of illness in the context of socio-demographic variables. Global Journal for Research Analysis, 2014, 3, 4, 164-170

  • Kondraciuk A., Manias S., Misiuk E., Kraszewska A., Kosztyła-Hojna B., Szczepański M., Cybulski M.: Impact of the orofacial area reflexes on infant's speech development. Progress in Health Sciences, 2014, 4, 1, 188-194

  • Lewko J., Kamińska K.M., Doroszkiewicz H., Talarska D., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonowania wśród osób straszych w środowisku zamieszkania. Problemy Pielęgniarstwa, 2014, 22, 2, 159-164

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K.: Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego. Hygeia Public Health, 2014, 49, 1, 142-151

  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Cybulski M.: Postrzeganie wybranych aspektów okresu żałoby i osierocenia. Medycyna Paliatywna, 2014, 6, 1, 55-62

  • Siermontowski P., Konarski M., Orłowski M., Van Damme-Ostapowicz K., Pedrycz A.: Potrzeby logistyczne ogniska strat masowych w przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych. Logistyka, 2014, 4, 1178-1186

  • Stachowicz J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niewiadomy A.: Relationship between antifungal activity against Candida albicans and electron parameters of selected N-Heterocyclic Thioamides. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 76, 4, 287-298

  • Tokarczuk K., Mazur K.P., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Safe travelling. A trip to Australia and South Pacific Islands. Archives of Physiotherapy and Global Researches, 2014, 18, 2, 7-14

  • Kowalewska B., Kamińska A., Rolka H., Ortman E., Krajewska-Kułak E.: Satisfaction with obstetric care in the early postnatal period. Progress in Health Sciences, 2014, 4, 1, 95-101

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K.: Stopień akceptacji choroby przez pacjentów oddziałów zachowawczych i zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2014, 2, 62-70

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K.: Stopień satysfakcji z życia chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014, 1, 24-34

  • Van Damme-Ostapowicz K., Pedrycz A., Kaczerska D., Krajewska-Kułak E., Siermontowski P., Kowalczuk K.: The use of saliva in medical diagnostics. Global Journal for Research Analysis, 2014, 3, 5, 113-114

  • Sarosiek J., Długołędzka K., Mazur K.P., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Tolerance of the students at the Medical University in Białystok for different race, language and religion. Archives of Physiotherapy and Global Researches, 2014, 18, 1, 11-18

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kaczerska D., Kozakiewicz M.: Tropical diseases in health science. Archives of Physiotherapy and Global Researches, 2014, 18, 1, 7-9

  • Hładuńska I., Boćkowski L., Hładuński M., Sarnacka E.: Znajomość praw pacjenta przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2014, 1, 25-40

  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B., Łukaszuk C., Klimaszewska K., Kondzior D.: Ocena jakości życia pacjentów z trądzikiem pospolitym (acne vulgaris) - z wykorzystaniem skal DLQI i CADI. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, 95,3, 713-722

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K., Kulesza-Brończyk B., Tołoczko H.: Ocena oczekiwań chorego wobec szpitala. Hygeia Public Health, 2014, 49,3, 584-595

  • Sarnacka E.: Wykorzystywanie testów genetycznych w sprawach zakresu spornej filiacji. Roczniki Nauk Prawnych, 2014, 24, 2, 67-91

  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Cybulski M.: Wybrane aspekty problemu ortotanazji w percepcji studentów kierunków medycznych, Medycyna Paliatywna, 2014, 6, 3, 158–164

  • Prochowicz D.B., Krajewska-Kułak E., Trochimowicz L.: Skala bólu pooperacyjnego w percepcji pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2014,4,170-179

  • Sengupta P., Krajewska-Kułak E.: Evaluation of physical fitness and weight status among fisherwomen in relation to their occupational workload. J Epidemiol Glob Health,. 2014,  4(4), 261-268

  • Borowska E., Harasim E., Van Damme-Ostapowicz K.: Acute mountain sickness. Archives of Physiotherapy and Global Researches, 2014, 18, 4, 19-22

  • Sierakowska M., Mojsa M., Iwaniuk E., Sierakowski S., Krajewska-Kułak E.: Assessment of health problems and quality of life of patients with systemic lupus erythematosus. Annals of the Rheumatic Diseases, 2014, 73, 1216 -1217

  • Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Markowska A., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Factors determining satisfaction of elderly people's caregivers with the home care they provide. Progress in Health Sciences, 2014, 4, 2, 82-87

  • Choromańska M., Grzeszczuk A., Łukaszuk C., Zalewska A., Klimiuk A., Waszkiel D.: Objawy kliniczne kandydozy jamy ustnej u osób zakażonych HIV. Journal of Stomatology, 2014, 67, supl.1, 131

  • Doroszkiewicz H., Sierakowska M., Lewko J., Ostrowska A.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa, 2014, 22, 3, 258-264

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K., Kulesza-Brończyk B., Kalandyk H.: Oczekiwania chorych wobec personelu pielęgniarskiego. Problemy Pielęgniarstwa, 2014, 22, 4, 1-7

  • Krajewska-Kułak E., Tołoczko H., Paszko-Patej G.: Percepcja obrazu własnego ciała i motywacja do ćwiczeń wśród uczestniczek Magic-Gym. Hygeia Public Health, 2014, 44, 4, 870-878

  • Sierżantowicz R., Trochimowicz L., Lewko J., Kirpsza B., Ładny J.R.: Skuteczność zabiegów bariatrycznych na podstawie wybranych wskaźników laboratoryjnych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2014, 8, 2, 90

  • Van Damme-Ostapowicz K., Domań J., Krajewska-Kułak E.: Świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z nurkowaniem w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 2014, 21, 11-13

  • Bejda G., Kułak A., Guzowski A., Lankau A., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Zmiany percepcji i postaw wobec śmierci, umierania, kultu zmarłych i pochówku. Medycyna Paliatywna, 2014, 6, 4, 190-198

   

  Rok 2015

  • Lewko J., Sycewicz A., Van Damme-Ostapowicz K., Sierżantowicz R., Krajewska-Kułak E.: Determinants of quality of life in elderly patients with type 2 diabetes treated in hospital and outpatient clinic: a comparative study. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015, 35, suppl. 2, S145-S147

  • Kochanowicz J., Lewko J., Rutkowski R., Turek G., Sieśkiewicz A., Łysoń T., Mariak Z.: Influence of smoking cigarettes on cerebral blood flow parameters. Biological Research for Nursing, 2015, 17, 1, 8-12

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Jamiołkowski J.: Perception of the elderly by youth and seniors in Poland. Iranian Journal of Public Health, 2015, 44, 4, 580-582

  • Kretowicz S., Krajewska-Kułak E., Piechocka D.: Świadomość młodzieży licealnej na temat antykoncepcji. Położna Nauka i Praktyka, 2015, 1, 29, 16-24

  • Kanteluk A.A., Krajewska-Kułak E., Fiłon J.: Wykorzystanie wybranych zasad ergonomii w życiu codziennym w percepcji studentów pielęgniarstwa i chemii - doniesienie wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2015, 96, 1, 269-278

  • Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Krajewska-Kułak E., Guzowski A.: A professional profile of the contemporary teacher in the opinion of nursing and midwifery students. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 1, 14-21

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kraszyńska B., Grassmann M., Dobrowolski J.: Analysis of the incidence fungi in a crypt cemetery. Journal of the Air & Waste Management Association, 2015, 65, 1-10

  • Sarosiek J., Van Damme-Ostapowicz K., Harasim-Piszczatowska E., Krajewska-Kułak E.: Awareness of risk factors of malaria as an element of primary prophylaxis. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 1, 42-55

  • Czerżyńska M., Tyrakowska Z.J., Wiśniewska A., Sarnacka E.: Pacjent z zespołem Marfana w gabinecie lekarza rodzinnego. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2015, 11, 2, 134-144

  • Lewko J., Misiak B.: Relationships between quality of life, anxiety, depression and diabetes. Annals of Depression and Anxiety, 2015, 2, 1, 1-2

  • Van Damme-Ostapowicz K., Sarosiek J., Krajewska-Kułak E., Pedrycz A., Cybulski M.: Stigma of people living with HIV/AIDS. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 1, 209-213

  • Laskowski K., Krajewska-Kułak E., Fiłon J.: Uchodźcy jako przyszli odbiorcy usług medycznych z perspektywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2015, 5, 2, 159-171

  • Uchmanowicz I., Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz B., Kowalczuk K., Gobbens R.I.J.: Validity and reliability of the polish version of the tilburg frailty indicator (TFI). The Journal of Frailty & Aging, 2015, 1-6

  • Kużel A., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J.: Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, 21, 3, 295-302

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Jamiołkowski J.: Preferred health behaviors and quality of life of the elderly people in Poland. Clinical Interventions in Aging, 2015, 10, 1555-1564

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Skin diseases among elderly inhabitants of Bialystok, Poland. Clinical Interventions in Aging, 2015, 10, 1937-1943

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Sowa P., Shpakov A., Theodosopoulou E., Chadzopulu A.: Most common mental problems in the elderly as viewed by medical school students in Poland, Belarus and Greece. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2015, 15, 3, 109-114

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Sowa P., Shpakov A., Theodosopoulou E., Chadzopulu A.: Social aspects of aging in the opinion of medical achools' students in Poland, Belarus and Greece. Gerontologia Polska, 2015, 4, 165-173

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Jakie informacje powinny posiadać osoby wyjeżdżające do strefy tropikalnej? Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2015, 1, 42,  71-75

  • Rygorowicz E., Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Grassmann M.: Potrzeby duchowe chorych, śmierć i cierpienie w percepcji studentów. Medycyna Paliatywna, 2015, 7, 3, 186-200

  • Sierżantowicz R., Jakimiuk L., Lewko J., Stępień R., Trochimowicz L., Zimnoch R.: Prevalence nutritional disorders among patients hospitalised for stroke and discopathy in the neurology department. Studia Medyczne, 2015, 31, 3, 187-193

  • Niewiadomy A., Skrzypek A., Matysiak J., Głaszcz U., Wietrzyk J., Krajewska-Kułak E.: Synthesis and biological activity of novel N,N-Cyclic-2,4-Dihydroxythiobenzamide derivatives. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 2015, 72, 5, 943-950

  • Lankau A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Wpływ przekonań religijnych na ocenę pracy pielęgniarki w percepcji pacjentów. Medycyna Paliatywna, 2015, 7, 3, 176-185

  • Łapińska M., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Aktywność fizyczna i preferencje zdrowotne w grupie mężczyzn pracujących fizycznie lub umysłowo. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2015, 5, 3, 253-264

  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Influence of selected sociodempgraphic factors on psychosocial workload of nurses and association of this burden with absenteeism at work. Medycyna Pracy, 2015, 66, 5, 615-624

  • Malesińska M., Lewko J., Roszko-Kirpsza I., Marcinkiewicz S., Olejnik B.J., Maciorkowska E.: Agression in children and adolescents in rural Poland - where to look for the cause? Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 185-192

  • Siermontowski P., Pedrycz A., Kopczyński J., Kaczerska D., Van Damme-Ostapowicz K., Olszański R.: An attempt to use immunohistochemical methods for semi-quantitative determination of surfactant in bronchial secretion after hyperbaric exposures. The All Results Journals: Biol, 2015, 6, 3, 31-36

  • Łukaszuk C., Zaremba K.P.: Analysis of fungal pathogens in the environment of Branicki Palace in Bialystok, Poland. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 112-121

  • Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.: Influence of exposure to patient aggression and professional experience on the psychological condition of various groups of healthcare workers. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 99-104

  • Gałczyk M., Van Damme-Ostapowicz K.: Neuromobilization and kinesiotaping as modern methods used in physiotherapy. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 165-168

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Jamiołkowski J.: Perception of the elderly by junior high school students and university students in Poland. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 93-98

  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K.: Preferred patient behaviours related to health. Progress in Health Sciences, 2015, 5, 2, 122-133

  • Banach E., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Profilaktyka wad wymowy u dzieci do siódmego roku życia. Hygeia Public Health, 2015, 50, 4, 566-571

  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Kondzior D., Sarnacka E.: Psychospołeczne warunki pracy pielęgniarek. Hygeia Public Health, 2015, 50, 4, 621-629

  • Polski M., Kułak P., Gościk E., Krajewska-Kułak E.: Znaczenie telemedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem teleradiologii, w percepcji studentów elektroradiologii. Hygeia Public Health, 2015, 50, 4, 549-557

  • Wilczewska B., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Wiedza uczniów i studentów z Białegostoku na temat stosowania suplementów diety. Medycyna Rodzinna, 2015, 18, 4, 165-171

   

  Rok 2016

  • Kościuczuk J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Aktywność fizyczna studentów dietetyki i fizjoterapii. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2016, 22, 1, 51-58

  • Kułak-Bejda A., Kułak P., Bejda G., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Stem cells therapy in cerebral palsy: A systematic review. Brain and Development, 2016

  • Sarnacka E.: Telemedycyna w świetle nowych polskich regulacji prawnych. Medium, 2016, 2, 14-16

  • Uchmanowicz I., Jankowska-Polańska B., Uchamowicz B., Kowalczuk K., Gobbens R.J.J.: Validity and reliability of the polish version of the tilburg frailty indicator (TFI). The Journal of Frailty & Aging, 2016, 5, 1, 27-32

  • Turczyńska A., Kułak P., Gościk E., Krajewska-Kułak E.: Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2016, 6, 1, 29-38

  • Kuprewicz A., Krajewska-Kułak E., Trochimowicz L.: Wiedza na temat raka jelita grubego i preferowane zachowania zdrowotne mieszkańców miasta i wsi. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2016, 2, 28-37

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Opinions regarding skin ageing in the elderly inhabitants of Bialystok, Poland. PeerJ, 2016, 4, e2028

  • Jankowiak B., Kowalewska B., Fiodaravich Khvorik D., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W.: The level of stigmatization and depression of patients with psoriasis. Iranian Journal of Public Health, 2016, 45, 5, 690-692

  • Sierakowska M., Klepacka M., Sierakowski S., Pawlak-Buś K., Leszczyński P., Majdan M., Olesińska M., Romanowski W., Bykowska-Sochacka M., Jeka S., Sierakowska J., Ndosi M., Krajewska-Kułak E.: Assessment of education requirements for patients with rheumatoid arthritis, based on the Polish version of the Educational Needs Assessment Tool (Pol-ENAT), in the light of some health problems - A cross-sectional study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2016, 23, 2, 361-367

  • Kordecka A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kraszyńska B., Kułak W.: Isolation frequency of Candida present on the surfaces of mobile phones and handsx. BMC Infectious Diseases, 2016,16, 1, 238

  • Ślifirczyk A., Krajewska-Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E.: Assessment of parents' ways of coping with critial situations. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 116-122

  • Krajewska-Kułak E., Wejda U., Kułak-Bejda A., Łukaszuk C., Repka B., Guzowski A., Cybulski M., Stelcer B., Jasiński M.: Differing attitudes for various population groups towards homeless people.Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 57-62

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Theodosopoulou E., Bousmoukilia S.: Indoor air studies of fungi contamination in two kindergartens in Kavala, Greece. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 123-129

  • Kordecka A., Łukaszuk C., Kraszyński M., Kraszyńska B., Krajewska-Kułak E.: Mobile phone owners' health behaviors. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 130-140

  • Ślifirczyk A., Krajewska-Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E.: The assessment of empathic understanding and control of emotions in parents of children with autism. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 108-115

  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Stelcer B., Jasiński M., Kowalczuk K., Łukaszuk C., Guzowski A., Cybulski M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: The perception of violence in children's drawings.Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 78-85

  • Ślifirczyk A., Krajewska-Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E.: The quality of life in parents raising children with an autism spectrum disorder from Poland, Belarus and France. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 1, 102-107

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Biegunka podróżnych. Pielęgniarstwo Polskie, 2016, 60, 2, 231-235

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Czy wirus Ebola jest nowym zagrożeniem epidemiologicznym świata? Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016, 1 (46), 88-91

  • Sochoń M., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J.: Oczekiwania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec logopedy. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2016, 6, 2, 105-117

  • Sierakowska M., Sierakowski S., Sierakowska J., Krajewska-Kułak E., Redmond A., Ndosi M.: Adaptation and validation of the systemic sclerosis quality of life questionnaire intopOLISH: Item analysis rasch models. Annals of the Rheumatic Diseases, 2016, 75, suppl. 2, 1301

  • Van Damme-Ostapowicz K.: Depression in the elderly. Advances of Science for Medicine, 2016, 1, 1, 12-13

  • Van Damme-Ostapowicz K.: Health care issues in Nigeria. Advances of Science for Medicine, 2016, 1, 1, 32-33

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Kinetoza - problem podróżników? Pielęgniarstwo Polskie, 2016, 3, 61, 426- 430

  • Kimszal E., Ścisłowska N., Van Damme-Ostapowicz K.: Podróżniku, czy masz odpowiednią wiedzę na temat mało znanych chorób tropikalnych? Pielęgniarstwo Polskie, 2016, 3, 61, 419-425

  • Kowalczuk K., Klimberg A., Krajewska-Kułak E.: Uwarunkowania społeczno-demograficzne częstości spożycia alkoholu wśród studentów uniwersytetu medycznego. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016, 97, 3, 236-240

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Jamiołkowski J.: Opinions of old age according to residents of polish public nursing homes and members of the university of the third age. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2016, 25, 5, 901-906

  • Sierakowska M., Sierakowski S., Sierakowska J., Krajewska-Kułak E.: Comparative analysis of educational needs of patients with rheumatic diseases selected based on the Polish version of the Educational Needs Assessment Tool (Pol-ENAT). Reumatologia, 2016, 54, 4, 153-160

  • Van Damme-Ostapowicz K.: Edukacja zdrowotna w chorobach psychicznych. Opieka pielęgniarska w zaburzonym obrazie ciała. Problemy Pielęgniarstwa, 2016, 24, 2, 157-162

  • Mikla M., Rios A., Lopez-Navas A., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Martinez-Alarcón L., Ramis G., Ramirez R., Lopez Montesinos M.J.: Organ donation: What are the opinions of nursing students at the University of Bialystok in Poland? Transplantation Proceedings, 2016, 48, 7, 2482-2484

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Emocje związane z zaburzonym obrazem ciała. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016, 3, 48, 259-262

  • Wysocka-Skurska I., Sierakowska M., Kułak W.: Evaluation of quality of life in chronic, progressing rheumatic diseases based on the example of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Clinical Interventions in Aging, 2016, 11, 1741-1750

  • Gałczyk M., Van Damme-Ostapowicz K.: Fizjoterapia w trudno gojących się ranach. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016, 2, 47, 180-183

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Szynaka B.: In vitro antifungal activity of 2,4-dihydroxy-N-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)benzenecarbothioamide. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 2016, 73, 6, 1511-1519

  • Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K.: Wirus Zika - nowy problem współczesnego świata? Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016, 2, 47, 163-166

  • Gałczyk M., Van Damme-Ostapowicz K., Kimszal E.: Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016, 3, 48, 345-347

  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Orzechowska M., Szpakow A., Laskiene S., Cwalina U.: Ocena opieki geriatrycznej przez osoby w podeszłym wieku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gerontologia Polska, 2016, 24, 4, 269-277

  • Mikulak A., Cybulski M., Witkowska A., Krajewska-Kułak E.: Analiza aktywności fizycznej i żywienia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2016, 6, 4, 275-284

  • Guzowski A., Kułak-Bejda A., Stelcer B., Jasiński M., Łukaszuk C.R., Cybulski M., Kułak W.: Medical students' perceptions in people with disabilities. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 2, 125-131

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Sowa P., Shpakau A., Theodosopoulou E., Chadzopolu A.: Most common health problems of elderly in the opinion of health sciences students in Poland, Belarus and Greece. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 2, 39-45

  • Kalandyk H., Penar-Zadarko B., Krajewska-Kułak E.: Nurses' generalized self-efficacy in relation to their workplace. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 2, 92-99

  • Chlebus M., Cybulski M., Snarska K., Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2016, 4, 136-142

  • Boratyński W., Mularczyk P., Sarnacka E.: Opinions and attitudes of students of public health to the issuses of transplantation medicine. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 2, 141-147

  • Kalandyk H., Penar-Zadarko B., Krajewska-Kułak E.: Perception of the psychosocial working conditions in a group of nurses working in hospitals and primary health care. Progress in Health Sciences, 2016, 6, 2, 100-108

  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Grassmann M.: Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodziców, nauczycieli i pielęgniarki. Neurologia Dziecięca, 2016, 25, 50, 13-24

  • Krajewska-Kułak E., Kułak-Bejda A., Łukaszuk C., Guzowski A., Cybulski M., Stelcer B., Jasiński M., Kułak W.: Attitudes of medical students towards homeless people. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016, 97, 4, 377-381

  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Orzechowska M., Szpakow A., Cwalina U.: Opinie studentów kierunków medycznych na temat opieki geriatrycznej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Geriatria, 2016, 10, 153-162

  • Chilińska J.Z., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Bachórzewska-Gajewska H.: The expectations towards the nurse of the chronically ill patients. Medycyna Paliatywna, 2016, 8, 3, 128-138

  • Dominowska J.K., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Profilaktyka niedosłuchu u dzieci do 7. roku życia. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2016, 12, 4, 384-393

  • Orzechowska M., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Samotność oraz umieralność kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku w Polsce. Geriatria, 2016, 10, 266-275

  • Orzechowska M., Krajewska-Kułak E., Cybulski M.: An outbreak of aseptic meningitis in Podlaskie Voivodeship in 2014. Aktualności Neurologiczne, 2016, 16, 4, 212-217

   

  Rok 2017

  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Cwalina U.: Ilness acceptance, pain perception and expectations for physicians of the elderly in Poland. BMC Geriatrics, 2017, 17, 46
  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Cwalina U.: The level of emotion control, anxiety and self-efficacy in the elderly in Bialystok, Poland. Clinical Interventions in Aging, 2017, 12, 305-314
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Retrospective observation of drug susceptibility of Candida strains in the years 1999, 2004 and 2015. PeerJ, 2017, 5, e3038
  • Sarnacka E.: Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Vademecum Pielęgniarki i Położnej, 2017, 169-174
  • Kalandyk H., Krajewska-Kułak E., Guty E.: Umiejętność kontroli emocji przez pielęgniarki w zależności od ich miejsca pracy. Journal of Education, Health and Sport, 2017, 7, 3, 86-96
  • Bukłaho K., Cybulski M., Ustymowicz-Farbiszewska J., Krajewska-Kułak E.: Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2017, 26, 1, 19-25
  • Jastrzębiec-Święcicka M., Cybulski M., Dzięcioł-Anikiej Z., Krajewska-Kułak E.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2017, 26, 1, 63-68
  • Polski M., Kułak P., Gościk E., Krajewska-Kułak E.: Znaczenie telemedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem teleradiologii. Wyroby Medyczne, 2017, 1, 47-50
  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I., Kułak W.: Identification of demographic factors and health problems that affect the acceptance of disease and health behaviors of patients with osteoarthitis . PeerJ, 2017, 5, e3276
  • Sierakowska M.: Jakość życia w przewlekłych chorobach reumatycznych - uwarunkowania społeczne, psychologiczne i medyczne oraz metody pomiaru. Forum Reumatologiczne, 2017, 3, 1, 5-12
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Patient agression towards different professional groups of healthcare workers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2017, 24, 1, 113-116
  • Kułak-Bejda A., Harasim-Piszczatowska E., Bejda G., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie własnego ciała przez kobiety. Hygeia Public Health, 2017, 52, 2, 171-182
  • Sengupta P., Dutta S., Krajewska-Kułak E.: The disappearing sperms: Analysis of reports published between 1980 and 2015. American Journal of Men's Health, 2017, 11, 4, 1279-1304
  • Łukaszuk C., Niewiadomy A.: In vitro anti-Candida albicans activity of new thiatriazole derivative agents. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 1, 7-17
  • Kordecka A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kraszyński M., Kraszyńska B.: Enzymatic activity and biotypes of Candida fungi isolated from the surfaces of mobile phones and hands. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 1, 18-30
  • Kordecka A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kraszyński M., Kraszyńska B.: Drug susceptibility of Candida isolated from the surfaces of mobile phones and hands. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 1, 114-121
  • Lankau A., Krajewska-Kułak E., Bejda G., Guzowski A., Baranowska A., Cybulski M.: Effects of religious beliefs on the assessment of nurses' work in the perception of patients, nursing students and nurses.  Progress in Health Sciences, 2017, 7, 1, 122-130
  • Sierżantowicz R., Lewko J., Hady Razak H., Kirpsza B., Trochimowicz L., Dadan J.: Effect of BMI on quality of life and depression levels after bariatric surgery. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2017, 26, 3, 491-496
  • Korol A., Krajewska-Kułak E.: Standard postępowania diagnostyczno-edukacyjnego dla pielęgniarek w zakresie rozpoznawania objawów starzejącego się mężczyzny. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2017, 15, 1(58), 35-43
  • Sęk A., Cybulski M., Olejnik B., Krajewska-Kułak E.: Biopsychospołeczne skutki występowania płodowego zespołu alkoholowego wśród podopiecznych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2017, 13, 2, 212-223
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Kraszyńska B.: Comparison of the results of studies of air pollution fungi using the SAS super 100, MASS 100, and Air IDEAL. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 14, 7, 815
  • Sengupta P., Nwagha U., Dutta S., Krajewska-Kułak E., Izuka E.: Evidence for decreasing sperm count in African population from 1965 to 2015. African Health Sciences, 2017, 17, 2, 418-427
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M.: The reciprocal effect of psychosocial aspects on nurses' working conditions. Frontiers in Psychology, 2017, 8, 1386
  • Sierżantowicz R., Lewko J., Trochimowicz L., Kirpsza B., Dadan J., Razak Hady H.: The effect of bariatric procedures on selected laboratory parameters of patients from rural areas in Poland. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2017, 26, 4, 679-686
  • Cwalina J., Cybulski M., Snarska K., Krajewska-Kułak E.: Wiedza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat czynników ryzyka i podstawowych zasad profilaktyki chorób układu krążenia. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2017, 7, 3, 189-197
  • Gacuta K., Cybulski M., Kita J., Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z objawem Raynauda po przebytych zabiegach z zakresu fizykoterapii. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2017, 7, 3, 213-222
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Exposure to psychoactive compounds amongst students of Medical University. Central European Journal of Public Health, 2017, 25, 3, 200-205
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Jak postępować, gdy leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów nie przynosi oczekiwanych efektów. Reumatologia, 2017, 55, 4 (supl.), S68
  • Harasim-Piszczatowska E., Krajewska-Kułak E.: Pregoreksja - anoreksja kobiet ciężarnych. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2017, 13, 3, 363-367
  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Cwalina U.: Self-assessment of the mental health status in older adults in Poland: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 2017, 17, 383
  • Dąbrowska K., Cybulski M., Konopka A., Krajewska-Kułak E.: Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2017, 13, 4,  527-539
  • Bejda G., Lewko J., Kułak-Bejda A.: Postrzeganie roli kapelana szpitalnego w zespole terapeutycznym. Medycyna Paliatywna, 2017, 9, 3, 157-163
  • Guzowski A.: Self-esteem of parents with intellectually disabled children in relation to the support of selected social groups. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 2, 26-35
  • Lankau A., Jankowiak B., Baranowska A., Bejda G.: Effect of nurses' religious beliefs on their empathy and life satisfaction. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 2, 18-25
  • Kordecka A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kraszyński M., Kraszyńska B.: Drug susceptibility and enzymatic activity of Candida isolated from mobile phone and hand surfaces. Progress in Health Sciences, 2017, 7, 2, 7-17
  • Dąbrowska K., Cybulski M., Konopka A., Krajewska-Kułak E.: Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2017, 13, 4, 527-539

   

  Rok 2018

  • Ndosi M., Alcacer-Pitarch B., Allanore Y., Del Galdo F., Frerix M., Diaz-Garcia S., Hesselstrand R., Kendall C., Matucci-Cernic M., Mueller-Lander U., Sandqvist G., Torrente-Segarra V., Schmeiser T., Sierakowska M., Sierakowska J., Sierakowski S., Redmond A.: Common measure of quality of life for people with systemic sclerosis across seven European countries: a cross-sectional study. Annals of the Rheumatic Diseases, 2018, 77, 1–7
  • Sierakowska M., Sierakowski S., Sierakowska J., Krajewska-Kułak E., Ndosi M.: Pain, fatigue and functional disability are associated with higher educational needs in systemic sclerosis: a cross-sectional study. Rheumatology International, 2018, 8 pp.
  • Sengupta P., Borges Jr E., Dutta S., Krajewska-Kułak E.: Decline in sperm count in European men during the past 50 years. Human & Experimental Toxicology, 2018, 37, 3, 247-255
  • Sengupta P., Dutta S., Tusimin M.B., Irez T., Krajewska-Kułak E.: Sperm counts in Asian men: Reviewing the trend of past 50 years. Asian Pacific Journal of Reproduction, 2018, 7, 2, 87-92
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Nowe możliwości w diagnostyce serologicznej układowych chorób tkanki łącznej. Reumatologia News, 2018, 2, 3, 1-3
  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Orzechowska M., Cwalina U.: Preferences and attitudes of older adults of Bialystok, Poland toward the use of over-the-counter drugs. Clinical Interventions in Aging, 2018, 13, 623-632
  • Cybulski M., Cybulski Ł., Krajewska-Kułak E., Orzechowska M., Cwalina U., Jasiński M.: Sexual quality of life, sexual knowledge, and attitudes of older adults on the example of inhabitants over 60s of Bialystok, Poland. Frontiers in Psychology, 2018, 9, 483
  • Bejda G., Lewko J., Kułak-Bejda A., Sierżantowicz R., Kirpsza B., Lankau A., Szwedziński P., Nadolny K., Krajewska-Kułak E., Ładny J.R., Tyrańska-Fobke A., Razak Hady H.: Effects of religion on selected health behaviors. Postępy Nauk Medycznych, 2018, 31, 1, 12-19.
  • Doroszkiewicz H., Sierakowska M., Muszalik M.: Utility of the Care Dependency Scale in predicting care needs and health risks of elderly patients admitted to a geriatric unit: a cross-sectional study of 200 consecutive patients. Clinical Interventions in Aging, 2018, 13, 887-894.
  • Kurkowska K., Cybulski M., Łobaczuk-Sitnik A., Krajewska-Kułak E.: Jakość życia osób w podeszłym wieku z zaburzeniami słuchu. Gerontologia Polska, 2018, 26, 123-133.
  • Orzechowska M., Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Mystkowska E., Milewska A.: Charakterystyka epidemiologiczna chorych na kiłę w Gdańsku i w Warszawie w 2016 roku. Przegląd Epidemiologiczny, 2018, 72, 2, 223-234.
  • Polkowska K., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E.: Effect of health behaviors on presentation and condition of the skin - a preliminary report. Progress in Health Sciences, 2018, 8, 1, 14-21.
  • Kardel E., Jankowiak B.: Acceptance of people with dermatological diseases according to students. Polish Journal of Applied Sciences, 2018, 4, 24-27.
  • Świderek A., Kowalewska B.: Nail care and diseases in the public opinion. Polish Journal of Applied Sciences, 2018, 4, 12-17.
  • Kraśnicka J., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Cybulski M., Guzowski A., Kowalewska B., Jankowiak B., Rolka H., Doroszkiewicz H., Kułak W.: Mandatory and recommended vaccinations in Poland in the views of parents. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2018, 1-10.
  • Harasim-Piszczatowska E., Kułak-Bejda A., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M.: Ocena zachowań zdrowotnych i satysfakcji z życia kobiet po przebytej ciąży. Hygeia Public Health, 2018, 53, 3, 269-274.
   Iwaniuk M., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J.: Samoocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa wśród funkcjonariuszy policji. Hygeia Public Health 2018, 53, 3, 288-298.
  • Skrzypek A., Głaszcz U., Matwijczuk A., Senczyna B., Wietrzyk J., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A.: Synthesis and biological activity of novel benzoazoles, benzoazines and other analogs functionalized by 2,4-dihydroxyphenyl moiety. Research on Chemical Intermediates, 2018, 44, 10, 6169-6182.
  • Chludzińska S., Modzelewska P., Koda M., Lewko J., Reszeć J.: The role of bisphenol A in the carcinogenesis process. Studia Medyczne, 2018, 34, 3, 246-251.