Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zadań.
 • Harmonogram zadań.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 15.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram zadań

  OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

   

  Dnia 13 września 2022 roku odbyła się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Skuteczność zamgławiania w środkach transportu publicznego oraz w miejscach przebywania dużych skupisk ludzirealizowanej w ramach projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

   

  Doktorantka Ewelina Kruszewska pod nadzorem  promotora Prof. Anny Moniuszko-Malinowskiej oraz mentora ze strony firmy MEDILAB Sp. z o. o.  – Pani mgr Doroty Rutkowskiej, prowadziła badania na temat skuteczności  stosowania kwasu nadoctowego w procesie fumigacji w placówkach edukacyjnych i transporcie publicznym, a także identyfikowała najczęściej występujące tam drobnoustroje. Badania wykonano za pomocą sprzętu Aerosept 500 dedykowanego do dezynfekcji placówek opieki zdrowotnej.

  W wyniku przeprowadzonych badań naukowych wykazano działanie bakteriobójcze środka dezynfekującego na bazie kwasu nadoctowego stabilizowanego kwasem octowym i nadtlenkiem wodoru w miejscach przebywania dużych skupisk ludzkich.

  Wyniki te oraz sytuacja pandemiczna spowodowały, że wspólnie z firmą Wytwórczo Usługową MEDILAB Sp. z o. o. i firmą zewnętrzną z Gliwic zaprojektowano i wykonano prototyp  do dezynfekcji metodą fumigacji przeznaczony do odkażania zabawek w ośrodkach edukacyjnych. Wewnątrz maszyny znajdował się generator aerozolu wytwarzający suchą mgłę z preparatu zawierającego nadtlenek wodoru. Zaprojektowany w ramach współpracy sprzęt przetestowano w placówkach edukacyjnych (przedszkola, żłobki), wykazując skuteczność dezynfekcji zabawek na poziomie 97-99%.  Praca ma potencjał wdrożeniowy.

  obrona prac doktorskich     

  obrona prac doktorskich 2     

  obrona prac doktorskich 3

   

  III SESJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

   

  W dniu 14.06.2021 r., w gdzinach 12.00 - 15.00 w Sali Senatu UMB odbyła się trzecia sesja społeczno - gospodarcza dotycząca przebiegu pracy doktorskiej. Była to ostatnia sesja zaplanowana w ramach realizacji projektu.

  Uczestnikami sesji byli doktoranci, mentorzy oraz promotorzy.

   

  Relacja z sesji.

   

  II SESJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

   

  W dniu 13.10.2020 r., w gdzinach 12.00 - 15.00 w Sali Senatu UMB odbyła się druga sesja społeczno - gospodarcza dotycząca przebiegu pracy doktorskiej.

  Uczestnikami sesji byli doktoranci, mentorzy oraz promotorzy.

  Relacja z sesji.

   

  I SESJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

   

  W dniu 25.02.2020 r., w gdzinach 12.00 - 15.00 w Sali senatu UMB odbyła się pierwsza sesja społeczno - gospodarcza dotycząca przebiegu pracy doktorskiej.

  Uczestnikami sesji byli  doktoranci, mentorzy oraz promotorzy.

   

  SZKOŁA LETNIA

   

  W dniach 9 - 13.09.2049 r. została zrealizowana szkoła letnia w ramach projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na UMB”.

   

  Miejsce realizacji: HOTEL BOROWINOWY ZDRÓJ W SUPRAŚLU, ul. Zielona 3.

   

  Harmonogram szkoły letniej:

   

  DZIEŃ I 09.09.2019 r.

  GODZINY

  AKTYWNOŚĆ

  PROWADZĄCY

  11.20-11.30            

  Rozpoczęcie szkoły letniej i         powitanie uczestników

   

  11.30-13.00

  Warsztaty „Sztuka autoprezentacji”

  mgr Marcin Tomkiel

  13.00 – 13.15

  Przerwa kawowa

   

  13.15 - 14.45

  Warsztaty „Sztuka autoprezentacji”

  mgr Marcin Tomkiel

  14.45 – 15.30

  Przerwa obiadowa

   

  15.30-17.00

  Wykład „Wielowymiarowość innowacji w medycynie”

  prof. Karol Kamiński

  17.00-17.15

  Przerwa kawowa

   

  17.15 – 18.45

  Warsztaty „Mosty między nauką a biznesem. Wymiana doświadczeń i pomysłów”

  prof. Karol Kamiński

  18.55 – 20.30

  KOLACJA

   

   

   

  DZIEŃ II 10.09.2019 r. Skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektem badawczym współfinansowanym ze środków zewnętrznych (źródła finansowania projektów badawczych, zasady aplikowania; konstruowanie wniosku: cele, wskaźniki, konstrukcja budżetu, harmonogram, analiza ryzyk, dokumentowanie wydatków i rozliczanie projektu)

  GODZINY

  AKTYWNOŚĆ

  PROWADZĄCY

  8.00-9.30

  Wykład

  mgr Małgorzata Żynel, mgr Paweł Gaiński

  9.30-9.45

  Przerwa kawowa

   

  9.45 - 12.00

  Warsztat

  mgr Małgorzata Żynel, mgr Paweł Gaiński

  12.00-12.15

  Przerwa kawowa

   

  12.15 - 14.30

  Warsztat

  mgr Małgorzata Żynel, mgr Paweł Gaiński

  14.30 - 15.10

  Przerwa obiadowa

   

  15.10 - 16.40

  Warsztat

  mgr Małgorzata Żynel, mgr Paweł Gaiński

  16.40-16.55

  Przerwa kawowa

   

  16.55-18.25

  Warsztat

  mgr Małgorzata Żynel, mgr Paweł Gaiński

  18.35 – 20.30

  KOLACJA

   

   

   

  DZIEŃ III 11.09.2019 r. „Rozwój umiejętności miękkich” - metoda Design Thinking, rozwój m.in. umiejętności kreatywnego myślenia, komunikacji, autoprezentacji, kompetencji osobistych i społecznych oraz pracy w zespole, myślenie modelem biznesowym

  GODZINY

  AKTYWNOŚĆ

  PROWADZĄCY

  8.00-9.30

  Wykład

  dr Justyna Moskwa

  9.30-9.45

  Przerwa kawowa

   

  9.45 - 12.00

  Warsztat "Myślenie modelem biznesowym…"                                                       

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  12.00-12.15

  Przerwa kawowa

   

  12.15 - 14.30

  Warsztat

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  14.30 - 15.10

  Przerwa obiadowa

   

  15.10 - 16.40

  Warsztat

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  16.40-16.55

  Przerwa kawowa

   

  16.55-18.25

  Warsztat

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  18.35 – 20.30

  KOLACJA

   

   

   

  DZIEŃ IV 12.09.2019 r. Model biznesowy Canvas – oszacowanie strategii wprowadzenia produktu na rynek, stworzenie modelu biznesowego produktu w celu poznania mocnych i słabych stron produktu

  GODZINY

  AKTYWNOŚĆ

  PROWADZĄCY

  8.00-9.30

  Wykład

  dr Andrzej Małkowski

  9.30-9.45                                 

  Przerwa kawowa

   

  9.45 - 12.00

  Warsztat

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  12.00-12.20

  Przerwa kawowa

   

  12.20 - 14.35

  Warsztat

  dr Justyna Moskwa, dr Andrzej Małkowski

  14.35 - 15.30                              

  Przerwa obiadowa

   

  15.30 – 18.30

  Spotkanie z promotorami/opiekunami naukowymi i przedsiębiorcami

   

  18.45 – 22.00

  UROCZYSTA KOLACJA

   

   

  DZIEŃ V 13.09.2019 r. Spotkania z przedsiębiorczością - Czy warto być przedsiębiorcą; Przedsiębiorczość w praktyce

  GODZINY

  AKTYWNOŚĆ

  PROWADZĄCY

  8.00-9.30                    

  Wykład

  dr hab. inż. Bartosz Ziółko

  9.30-9.45

  Przerwa kawowa

   

  9.45 – 11.15

  Wykład

  dr hab. inż. Bartosz Ziółko

  11.15-11.30

  Przerwa kawowa

   

  11.30-13.00

  Warsztat

  dr hab. inż. Bartosz Ziółko

  13.00-13.45

  Przerwa obiadowa

   

  13.45-15.15

  Warsztat

  dr hab. inż. Bartosz Ziółko

  15.15-15.45

  Zakończenie szkoły letniej, rozdanie certyfikatów

   

   

  Na temat zrealzowanej Szkoły letniej można poczytać TUTAJ.

   

  MENTORING

   

  Od stycznia 2019 został rozpoczęty mentoring doktorantów wraz z realizacją staży, w następujących firmach:

  NAZWA I ADRES FIRMY

  LICZBA DOKTORANTÓW REALIZUJĄCYCH MENTORING

  TECHMO Sp. z o.o.

  ul.Torfowa 1 lok. 5

  30-384 Kraków

  1

  INFOSCAN S.A.

  ul. T.Rejtana 17 lok.16

  02-516 Warszawa

  1

  MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o.

  ul. Niedźwiedzia 60

  15-531 Białystok

  3

  WARSAW GENOMICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

  ul. Kiwierska 33A,

  01-682 Warszawa

  2

  CHM Sp. z o.o.,

  Lewickie 3b,

  16-061 Juchnowiec Koscielny

   3

   

  Terminy spotkań doktorantów z mentorami oraz realizacji stażu umawiane będą indywidualnie, w zależności od możliwości i potrzeb obu stron. Szczegółowe informacje udzielne w biurze projektu – Dział Projektów Pomocowych UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok.

  Zadanie będzie realizowane w okresach 01-06.2019, 10.2019-06.2020, 10.2020-06.2021, 10.2021-06.2022.

  Łączna liczba godzin mentoringu do realizacji przez każdego doktoranta wynosi 210 godzin, w tym minimum 108 godzin stażu.