Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Letnia szkoła doktorska.
 • Ostatnia zmiana 06.11.2019 przez Medyk Białostocki

  Letnia szkoła doktorska

  W dniach 9-13 września 2019 w Hotelu „Borowinowy Zdrój” w Supraślu odbyła się Szkoła Letnia realizowana w ramach projektu „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).

  W ciągu pięciu dni 10 doktorantów uczestniczyło w zajęciach (warsztatach i wykładach), które dotyczyły następujących tematów: „Sztuka autoprezentacji”, „Wielowymiarowość innowacji w medycynie”, „Mosty między nauką a biznesem. Wymiana doświadczeń i pomysłów”, „Skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektem badawczym współfinansowanym ze środków zewnętrznych” (źródła finansowania projektów badawczych, zasady aplikowania; konstruowanie wniosku: cele, wskaźniki, konstrukcja budżetu, harmonogram, analiza ryzyk, dokumentowanie wydatków i rozliczanie projektu), „Rozwój umiejętności miękkich” - metoda Design Thinking, rozwój m.in. umiejętności kreatywnego myślenia, komunikacji, autoprezentacji, kompetencji osobistych i społecznych oraz pracy w zespole, myślenie modelem biznesowym, „Model biznesowy Canvas - oszacowanie strategii wprowadzenia produktu na rynek, stworzenie modelu biznesowego produktu w celu poznania mocnych i słabych stron produktu”, „Spotkania z przedsiębiorczością - Czy warto być przedsiębiorcą. Przedsiębiorczość w praktyce”.

  Zajęcia prowadzone były przez wykładowców posiadających praktyczną wiedzę w tym zakresie.

  W czwartym dniu Szkoły Letniej zorganizowane zostało 3-godzinne spotkanie doktorantów, opiekunów naukowych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i mentorów z firm CHM Sp. z o.o., Infoscan S.A., Medilab, Techmo Sp. z o.o., Warsaw Genomics Sp. z o.o. Spółka komandytowa. W trakcie spotkania wszyscy doktoranci zaprezentowali wstępne wyniki prowadzonych badań. Istniała możliwość wymiany doświadczeń, zadawania pytań, wyrażenia opinii. Po zakończonym spotkaniu odbyła się uroczysta kolacja z udziałem uczestników spotkania.

  Studia Doktoranckie w ramach projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” są realizowane od 1 października 2018 i umożliwią uzyskanie stopnia doktora oraz komercjalizację uzyskanych wyników badań. Dzięki projektowi stworzono warunki do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Marta Olędzka-Szewczyk, Dział Projektów Pomocowych

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.