• Aktualności

  Sesja naukowo-sprawozdawcza Doktorantów Międzysektorowych Studiów Doktoranckich - 14.06.2021

  15.06.2021 13:01
  Autor: Administrator UMB
   
  W spotkaniu uczestniczyli doktoranci, opiekunowie naukowi oraz mentorzy reprezentujący zaangażowane przedsiębiorstwa. Formalnego rozpoczęcia dokonała Pani prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Kierownik Projektu oraz Kierownik Studiów Doktoranckich).
  Minutą ciszy uczczono zmarłego doktoranta Pana Henryka Grzesia. Pani Profesor przywitała wszystkich obecnych, dziękując za uczestnictwo pomimo panujących nieprzyjaznych warunków zewnętrznych związanych ze stanem epidemicznym. W dalszej części omówiła znaczenie ostatniej sesji, zaangażowanie doktorantów i postępy w pracach oraz badaniach, a także konieczność zrealizowania założeń projektowych. Następnie głos zabierali doktoranci, prezentując swoje postępy w pracach doktorskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich aplikacyjnego wymiaru. (Wykaz prezentowanych tematów podczas sesji.)
   
  Prezentacje wywołały głosy w dyskusji, które wskazywały m.in. na istotę prac doktorskich mających na celu nie tylko zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności ale również nastawienie na opracowanie lub udoskonalenie nowych produktów oraz usług. W wielu doktoratach wyraźnie wyklarował się wymiar wdrożeniowy oraz zapowiadająca się dalsza współpraca z przedsiębiorcami. Sesję podsumowała Pani prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, wyrażając optymizm z widocznych aplikacyjnych aspektach w prowadzonych badaniach.
   
  Sesja została zrealizowana w ramach projektu pt. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
   
  Powrót