Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Hybrydowo o doktoratach wdrożeniowych .
 • Ostatnia zmiana 14.10.2020 przez Medyk Białostocki

  Hybrydowo o doktoratach wdrożeniowych

  W dniu 13 października w trybie hybrydowym odbyła się w Aula Magna UMB II sesja naukowo-sprawozdawcza realizowana w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

  W spotkaniu uczestniczyli doktoranci, opiekunowie naukowi oraz mentorzy reprezentujący zaangażowane przedsiębiorstwa. Sesję otworzył Marcin Tomkiel (Moderator spotkania), witając zgromadzonych gości nawiązał do istniejącej sytuacji epidemiologicznej.

  Formalnego rozpoczęcia dokonała Pani dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Kierownik Projektu oraz Kierownik Studiów Doktoranckich). Przywitała wszystkich obecnych, dziękując za uczestnictwo pomimo panującej sytuacji epidemicznej. Omówiła specyfikę wsparcia w szczególności biorąc pod uwagę prace doktorantów, nawiązała do postępów prac doktorskich, podkreślając wymiar wdrożeniowy i rolę współpracy z przedsiębiorcami.

  W dalszej części głos zabrał dr Andrzej Małkowski (Kierownik Biura Transferu Technologii UMB) podkreślając rolę praw własności intelektualnej w procesie prac wdrożeniowych. Akcentując znaczenie unormowania i uszczegółowienia zapisów umów z przedsiębiorcami w powyższym zakresie, zachęcił do indywidualnych kontaktów z Biurem najpóźniej do dnia zakończenia prac doktorskich.

  Kolejna część sesji dotyczyła prezentacji postępów prac doktorskich wszystkich uczestników studiów doktoranckich. Zróżnicowane tematyczne prace, łączące ze sobą świat nauki i biznesu, wywołały pytania i dyskusję, uwypuklając zarysy wielu ciekawych rozwiązań.

  Sesję podsumowała Pani dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, wyrażając optymizm płynący z przedstawionych postępów w pracach doktorskich i widocznych aspektach wdrożeniowych prowadzonych badań. Dla kilku doktorantów zagwarantowano dodatkowy indywidulany udział mentorów, nieuczestniczących w I sesji, w procesie nadzoru i udzielania porad związanych z postępem badawczym doktorantów.

  Sesja zostało zrealizowana w ramach projektu pt. „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  ms

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.