Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Internationellt samarbete.
 • Senaste ändringen 27.04.2023 Administrator UMB

  Internationellt samarbete

  Avdelningen för internationellt samarbete

  Internationella samarbetsavdelningen genomför strategin för internationalisering hos Białystok medicinska universitet, som huvudsakligen omfattar aktiviteter som hör samman med internationell marknadsföring av UMB och samarbete med akademier och forskare utomlands, utländska akademiker, National Academic Exchange Agency och andra enheter. Avdelningen samordnar även utveckling av det engelskspråkiga utbildningsutbudet och rekrytering av utländska studenter. Den söker finansiellt stöd och genomför externt finansierade projekt samt samordnar Erasmus+-programmet som universitetet deltar i och tecknande av bilaterala avtal med universitet, högskolor och sjukhus från hela världen, söker om utländska ackrediteringar och ansöker om att delta i internationella rankningar. Avdelningen ansvarar även för att ta emot ansökningar om studieresor utomlands och tar hand om utländska gäster.

  Vid frågor om besök från utlandet, vänligen kontakta International Cooperation Department:

  e-post: international@umb.edu.pl;

  tel. +48 85 686 53 38 or +48 85 686 51 78.

   

  Internationaliseringsstrategi

  Den 25 februari 2021 godkände den akademiska senaten vid universitetet internationaliseringsstrategi för MUB för åren 2021-2030. Strategins övergripande mål är att höja universitetets internationaliseringsnivå. Internationaliseringsarbetet omfattar bland annat utveckling av utbildningsutbudet på engelska på alla fakulteter vid MUB, ökning av andelen utländska föreläsare (inklusive gästprofessorer), ökat deltagande av MUB-forskare i internationella forskargrupper, ökning av antalet utländska studenter som läser kurser eller program inom English Division, utveckling av effektiva mekanismer för att erhålla finansiering från externa fonder, skaffande av utländska ackrediteringar, intensifiering av det internationella främjandet av universitetet och ökning av dess position på den internationella arenan samt allt högre placeringar i internationella rankingar. 

   

  Bilaterala avtal

  Medicinska universitetet i Białystok (MUB) bedriver vetenskapligt och didaktiskt samarbete med universitet och högskolor över hela världen. MUB har redan slutit flera bilaterala avtal med högskolor i länder som USA, Storbritannien, Kanada, Italien, Frankrike, Tyskland, Finland, Ukraina, Litauen, Kazakstan. Dessa avtal omfattar bl.a. studentutbyte, utbyte av vetenskapsmän, gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt samt projekt inom forskningsnätverk.

  Förteckning över bilaterala avtal: https://www.umb.edu.pl/en/wspolpraca_miedzynarodowa

   

  NAWA-projekt

  NAWA, dvs. den polska Nationella byrån för akademiskt utbyte (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), stöder akademiskt utbyte och internationellt samarbete för att stärka den polska vetenskapens och högre utbildningens potential. Under åren 2018-2023 har MUB redan genomfört dussin projekt som samfinansierats av NAWA (forskning, främjande, öka universitetets potential när det gäller att ta in personer från utlandet). Tack vare dessa projekt var det möjligt att genomföra många nyckelaktiviteter riktade till utländska studenter, forskare och gäster, bl.a. tvåspråkigt (polska och engelska) informationssystem på universitetets campus, en virtuell rundtur på universitetet och mobilappen myMUB för studenter.

   

  Ladda ner mobilappen myMUB och besök vårt universitet virtuellt

  Vi uppmuntrar dig som söker till våra kurser och alla som vill lära känna vårt universitet bättre att ladda ner myMUB mobilapp för smartphones.

  Appen kan laddas ner från startsidan: https://www.umb.edu.pl/se/mymub_mobilapp

  Tillgång till vår virtuella rundtur: http://virtualwalk.umb.edu.pl/

   

  Välkomstcenter

  Välkommen till informationsplatsen för utländska studenter och gäster vid Medicinska universitetet i  Białystok. Vi erbjuder omfattande stöd och hjälp.

  Du är välkommen till vår avdelning för internationellt samarbete – högra flygeln av Branickis palats, första våningen.
  Du kan också kontakta oss via telefon: +48 85 686 51 76 eller e-post: welcome@umb.edu.pl 

  https://www.umb.edu.pl/en/s,21087/Welcome_Centre

  Den 18 november 2019 öppnades ett välkomstcenter på MUB:s avdelning för internationellt samarbete. Syftet med det är att erbjuda omfattande service till utländska studenter, doktorander och akademisk personal. På Välkomstcentret kan de få professionell hjälp med hur det fungerar att studera på universitetet och i Białystok. 

  Välkomstcentret erbjuder hjälp bl.a. med följande saker:

  - hitta rätt på universitetsområdet,

  - uträtta ärenden hos myndigheter

  - ta reda på vad som gäller på universitetet (råd om vart du ska gå, vem du ska fråga, hjälp med tolkning om personalen inte pratar engelska),

  - i vilken stadsdel är det bra att hyra en bostad för att bo på bekvämt avstånd från campuset,

  - hjälp med att ansöka om plats på universitetets studenthem,

  - hur du öppnar ett bankkonto,

  - planera och/eller följa med vid läkarbesök om du behöver tolkning

   

  Utländska ackrediteringar

  Utländska ackrediteringar är en av de viktigaste faktorerna som bekräftar kvaliteten på fungerandet med en internationell dimension på den globala utbildningsmarknaden.

  En utländsk ackreditering av universitetet är en frivillig process som bekräftar att institutionen uppfyller fastställda kvalitetsstandarder och ökar den internationella konkurrenskraften samt stödjer aktiviteter som syftar till att höja internationaliseringsnivån genom att öka attraktionskraften hos utbildningsutbudet för utländska studenter och forskare.

  Medicinska universitetet i Białystok (MUB) har för närvarande bl.a. följande utländska ackrediteringar:

  - ASPIRE – ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement

  - APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation

   

  Vårt engelskspråkiga utbildningsutbud

  Medicinska universitetet i Białystok erbjuder läkarprogrammet på engelska som omfattar heltidsstudier. MUB planerar att starta ytterligare studieprogram på detta språk inom en snar framtid. Mer information finns på följande länk:

  https://www.umb.edu.pl/en/admission

   

  Service och stöd för utresande lärare, personal och studenter

  Avdelningen för internationellt samarbete ger service och stöd för utresande studenter och personal vid MUB. Mer information på: 

  https://www.umb.edu.pl/en/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/wyjazdy_zagraniczne

   

  Främjande i utlandet

  MUB bedriver ett aktivt arbete med att främja universitetet i utlandet både bland potentiellt blivande studenter och den internationella forskarmiljön. Besök gärna regelbundet MUB:s officiella webbplats där den viktigaste informationen om universitetets vetenskapliga verksamhet och pågående projekt publiceras för våra aktuella och blivande studenter. 

  MUB reklamfilm

  Broschyr

   

  Institutionellt samarbete

  UMB förblir i samarbete med viktiga polska institutioner i samband med högre utbildning, inklusive Utbildnings- och vetenskapsministeriet, National Academic Exchange Agency, National Research and Development Center, National Science Center, vetenskaps- och teknologiparker, vetenskapsinstitutioner och många andra institutioner i Polen och utomlands.

   

  ERASMUS+ Utbildningsmobilitet

  Observera att alla ärenden som har samban med Erasmus+ 2021-2027 samordnas av avdelningen för internationellt samarbete från och med läsåret 2021/22.

   

  På avdelningen för internationellt samarbete är Joanna Zadykowicz ansvarig för administrativa frågor.

  Kontaktuppgifter:

  Programkontoret för Erasmus+
  adress: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polen
  rum nr 209 i högra flygeln av Branickis palats, första våningen, ingång D.
  e-post: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl
  tel.: +48 85 686 53 37

   

  Samordnare för Erasmus+ programmet vid universitetet
  Prof. dr hab. Edyta Zbroch
  Kliniken för internmedicin och hypertensiologi vid MUB
  tel.: +48 85 740 95 06

   

  Viktiga länkar:

  Erasmus vid MUB
  Nationella byrån för Erasmus+ programmet

   

  ERASMUS+ - strategiska partnerskap

  Medicinska universitetet i Białystok genomför projekt inom Erasmus+ programmet.

  Vi är öppna för samarbete när det gäller att ansöka om medfinansiering av "Strategiska partnerskapsprojekt" som syftar till att genomföra och popularisera innovativa lösningar inom högre utbildning. Kontakta oss gärna.