Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. System Informatyczny Rezydentur.
 • Ostatnia zmiana 17.02.2023 przez AZ

  System Informatyczny Rezydentur

  SIR - SYSTEM INFORMATYCZNY REZYDENTUR

   

  1. Informacje ogólne

   

  2. Instrukcja tworzenia konta, filmy instruktarzowe

   

  3. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

   

  5. Komunikat błędu komunikacji pomiędzy SIR a KIR

   

  Komunikat błędu o braku informacji o statusie komponentów do obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego

  Rys. 1. Komunikat błędu o braku informacji o statusie komponentów do obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego

   

  Wyświetlenie takiego komunikatu możę być spowodowane aktualizacją oprogramowania, w takim przypadku (jeżeli podpis wcześniej działał) można wykonać procedurę samodzielnej naprawy.

   

  klikamy na guzik sprawdz -> uruchamiamy aplikację SzafirHost -> Aktualizujemy komponenty techniczne (jar dla Szafir SDK) -> Otrzymujemy komunikat gotowości do obslugi podpisu

   

  Uruchomienie aplikacji naprawczej

  Rys. 2. Sprawdzanie konfiguracji

   

  Rys. 3. Uruchomenie aplikacji naprawczej

   

  Aktualizacja komponentów technicznych Szafir SDK

  Rys. 4. Aktualiazja komponentów technicznych Szafir SDK

   

  Komunikat gotowości systemu obsługi podpisu kwalifikowanego

  Rys. 5. Komunikat gotowości systemu obłsugi podpisu kwalifikowanego

   

  Szczegóły dotyczące prawidłowo zaktualizowanego podpisu

  Rys. 6. Szczegóły dotyczące prawidłowo zakutalizowanego podpisu

   

  4. Podpisywanie dokumentu za pomocą narzędzia zewnętrznego

   

  W razie wystąpienia trudności z podpisem dokumentu z użyciem podpisu kwalifikowanego KIR zalecane jest użycie alternatywnej metody za pomocą narzędzia zewnętrznego (str. 66 załączonej dokumentacji)

   

  Podpis narzędziem zewnętrznym

  Rys. 7. Podpis narzędziem zewnętrznym