Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konfiguracja.
 • Ostatnia zmiana 21.10.2021 przez Administrator UMB

  Konfiguracja

  Dane do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego:

  Nazwa sieci (SSID) : eduroam
  Obsługiwane standardy sieci:  802.11 b/g
  Mechanizm zabezpieczeń:  WPA2-Enterprise
  Typ szyfrowania:  AES
  Metoda uwierzytelniania:  EAP-PEAP

   

  Pracownik Unwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Jeśli pracownik posiada konto email w formie imie.nazwisko w domenie umb.edu.pl to ma dostęp do sieci eduroam. Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do systemu zintegrowanego (HCM, CAS).

  Login: imie.nazwisko@umb.edu.pl

  Hasło: identyczne z hasłem do systemu zintegrowanego (HCM, CAS)

   

  Student Unwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Hasło jest identyczne z hasłem dostępowym do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu', które można uzyskać w dziekanatach danych wydziałów.

  Login: nr_albumu@student.umb.edu.pl

  Hasło: Hasło do systemu 'Wirtualnego Dziekanatu',

   

  Użytkownicy z innych uczelni uczestniczących w projekcie eduroam

   

  Instrukcje: