• Ostatnia zmiana 01.04.2022 przez Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

  Sylabusy z przedmiotów realizowanych przez Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

  Logopedia z Fonoaudiologią, studia stacjonarne I stopnia 

  Rok I

  1. Akustyka   -  pobierz
  2. Dydaktyka Postępowania Logopedycznego  -  pobierz
  3. Metody Badania i Diagnostyka Zaburzeń Narządu Słuchu   -  pobierz
  4. Elementy Nauki o Języku  -  pobierz
  5. Patologia Głosu i Mowy oraz Narządu Słuchu i Równowagi  -  pobierz
  6. Metody Diagnozy i Terapii Dyslali  -  pobierz
  7. Emisja Głosu - pobierz

  Rok II

  1. Foniatria   -  pobierz
  2. Fonetyka i Fonologia Współczesnego Języka Polskiego  -  pobierz
  3. Diagnoza i Terapia Logopedyczna  - pobierz
  4. Metody Diagnozy i Terapii Jąkania i Mowy Bezładnej  -  pobierz
  5. Elementy Psychoakustyki  -  pobierz

  Rok III

  1. Audiologia Pedagogiczna  -  pobierz
  2. Socjo- i Psycholingwistyka  -  pobierz
  3. Profilaktyka Logopedyczna  -  pobierz
  4. Kultura Żywego Słowa  -  pobierz
  5. Język Migowy  pobierz
  6. Surdologopedia  -  pobierz

   

   

  Logopedia z Fonoaudiologią, studia stacjonarne II stopnia

  Rok I

  1. Morfologia i Składnia Języka Polskiego  -  pobierz
  2. Postępowanie Logopedyczne w Zaburzeniach Głosu i Mowy o Podłożu Psychogennym  -  pobierz
  3. Neurologopedia  -  pobierz
  4. Opieka Audiologiczna nad Osobami w Podeszłym Wieku  -  pobierz
  5. Sytuacja Prawna Osób Pracujących Głosem  -  pobierz
  6. Wielokulturowść  -  pobierz
  7. Terapia Logopedyczna Dzieci z Rozszczepami  -  pobierz
  8. Patofizjologia Kliniczna  pobierz
  9. Afazja w Neurologii Klinicznej  -  pobierz

  Rok II

  1. Logopedia Medialna pobierz
  2. Elementy Polszczyzny Regionalnej  -  pobierz
  3. Chirurgiczna Rehabilitacja Osób Laryngektomowanych i Alternatywne Metody Komunikacji Werbalnej  -  pobierz
  4. Budowa i Obsługa Aparatów Słuchowych. Audioprotetyka  -  pobierz
  5. Komunikacja Osób Głuchych i Głęboko Niedosłyszących  -  pobierz
  6. Rehabilitacja Osób z Implantem Ślimakowym  -  pobierz
  7. Muzykoterapia I Inne Metody Artystyczne w Patologii Głosu i Mowy  -  pobierz
  8. Naturalna Rehabilitacja Głosu i Mowy Osób Laryngektomowanych  pobierz

   

   

  Elektroradiologia, studia stacjonarne I stopnia, rok III

  1. Diagnostyka Elektromedyczna Narządu Słuchu  -  pobierz

   

  Elektroradiologia, studia stacjonarne II stopnia, rok I

  1. Emisja Głosu  -  pobierz

   

  Fizjoterapia, studia stacjonarne II stopnia, rok II

  1. Fizjoterapia w Foniatrii  -  pobierz

   

  Fizjoterapia, studia niestacjonarne II stopnia, rok II

  1. Fizjoterapia w Foniatrii  -  pobierz