Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu roli nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu roli nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym

  Warsztat z zakresu roli nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym będzie prowadzony w roku akademickim 2025/26. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób. 

  Czas trwania warsztatu: 32 godziny dydaktyczne.

  Warsztat zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatu:

  • koncepcje przywództwa,
  • budowa fundamentów pracy nauczyciela akademickiego,
  • budowa autorytetu w komunikacji,
  • budowanie zespołu, rozpoznanie jego potrzeb i efektywnej pracy,
  • dobór metod pracy i zarządzania do funkcji,
  • budowa pewności siebie w sytuacjach niestandardowych i trudnych.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztacie zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

  POWRÓT