Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza.