• Ostatnia zmiana 22.09.2017 przez Administrator UMB

  Techniki badawcze

  1. RetCam – kamera do wizualizacji siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Zastosowanie:
   • badanie dna oczu u dzieci z retinopatią wcześniaków, wadami rozwojowymi oka, guzami wewnątrzgałkowymi.
  2. OCT Visante przedniego odcinka. Zastosowanie:
   • diagnostyka jaskry – ocena kąta przesączania,
   • diagnostyka chorób rogówki (zmian zwyrodnieniowych, stożka rogówki).
   •  
  3. SLO/OCT Spectralis (połączenie Konfokalnego Skaningowego Laserowego Oftalmoskopu i Optycznego Koherentnego Tomografu w domenie spektralnej) dzięki użyciu wiązki świetlnej pozwala na uzyskiwanie przekrojów siatkówki, naczyniówki i tarczy nerwu wzrokowego. Dzięki dokładnej lokalizacji skanów umożliwia uchwycenie najsubtelniejszych zmian wielkości w badaniach progresji w czasie. Zastosowanie:
   • diagnostyka schorzeń siatkówki centralnej i obwodowej, pogranicza szklistkowo-siatkówkowego
   • diagnostyka jaskry – ocena grubości włókien nerwowych, analiza biomorfometryczna plamki
     
  1. Espion2 – system do badań elektrofizjologicznych siatkówki (ERG, mfERG) i wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP). Umożliwia obiektywną ocenę czynności siatkówki i nerwu wzrokowego.
  2. Fundus kamera z cyfrowym systemem archiwizacji danych, za pomocą której jest wykonywana angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa, służące do oceny krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego. 
  3. Badania ultrasonograficzne oka w prezentacji A oraz B. Zastosowanie:
   • ocena długości gałki ocznej bardzo dokładną metodą immersyjną – obliczanie mocy wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych
   • obrazowanie i pomiary guzów wewnątrzgałkowych i pozagałkowych (wewnątrzoczodołowych) 
   • obrazowanie i pomiary gałki ocznej w wysokiej krótkowzroczności 
   • obrazowanie i pomiary grubości mięśni w oftalmopatii tarczycowej 
   • diagnostyka odwarstwienia siatkówki 
   • diagnostyka zmian proliferacyjno-krwotocznych w cukrzycy i stanach pourazowych 
   • badania tylnego odcinka oka w krwotokach i stanach zapalnych 
   • lokalizacja ciał obcych wewnątrzgałkowych 
  4. Cyfrowa lampa szczelinowa CSO do obrazowania i archiwizacji zmian przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
    
  1. Auto/Refrakto/Kerato/Tonometr Nidek – połączenie autokeratorefraktometru oraz tonometru bezdotykowego. Umożliwia pomiar wady refrakcji, krzywizny rogówki oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego.
  2. Tonometr aplanacyjny Goldmanna – złoty standard pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.
  3. Dynamiczny konturowy tonometr Pascala - cyfrowy tonometr kontaktowy III generacji umożliwiający obiektywny i dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.
  4. Test szarości do oceny wrażliwości na kontrast, który służy do wczesnego wykrywania uszkodzenia komórek zwojowych siatkówki w przebiegu cukrzycy oraz jaskry. 
  5. Mikroskop endotelialny do oceny śródbłonka i grubości rogówki