• Ostatnia zmiana 26.09.2017 przez Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

  Dydaktyka

  Działalność dydaktyczna:

   

  • Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UMB.
  • Wkłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów III roku Wydziału Stomatologii UMB.
  • Wykłady, prelekcje i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów anglojęzycznych IV roku Wydziału Lekarskiego UMB.
  • Zajęcia fakultatywne dla studentów, zainteresowanych okulistyką.
  • Prowadzenie staży specjalizacyjnych z okulistyki dziecięcej w ramach rezydentury, w ramach Studium Doktoranckiego oraz dla lekarzy, zatrudnionych w innych ośrodkach - z zakresu wymaganego do egzaminu specjalizacyjnego.
  • Możliwość odbywania staży w ramach szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu podstaw okulistyki.
  • Organizacja naukowa posiedzeń i konferencji Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (co dwa miesiące w pierwszy czwartek, g. 18:00, informacja o programie naukowo-szkoleniowym i o miejscu spotkania przekazywana okulistom w formie pisemnej).