• Ostatnia zmiana 09.01.2018 przez Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

  Kadra

  KADRA

  Kierownik Kliniki:

  Prof dr hab n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

   

  Zastępca Kierownika Kliniki:

   

  dr hab. n. med. Beata Urban

  Zespół lekarski:

  • lek. Beata Chrzanowska
  • dr n. med. Monika Oziębło-Kupczyk
  • dr n. med. Danuta Sielicka
  • dr n. med. Michał Szumiński

   

  Zespół lekarski poradni okulistycznej:

   

  dr.n.med. Elżbieta Markowska
  lek. Jolanta Móżdżyńska
  lek. Małgorzata Konopińska
  dr.n.med. Przemysław Pawłowski

   

  Technicy:

  • Alicja Rudnicka (OCT, Angiografia Fluoresceinowa)
  • Elżbieta Arcisz (Badania elektrofizjologiczne)

  Zespół pielęgniarski:

  Anna Możejko - pielęgniarka oddziałowa,

  Krystyna Białozor z-ca pielęgniarki oddziałowej

  Beata Czajkowska

  Górka Barbara

  Marianna Komosa

  Kuklicz Bolesława

  AnnaNiewińska

  Teresa Sidz

  AnnaSowa

  Bernarda Staleńczyk

  Agnieszka Trojan

  Justyna Warpechowska

  Beata Zosiuk

  Bartoszuk Julita - ortoptystka

  Fajfer Monika - ortoptystka

  Kościuk Dorota - ortoptystka