• Ostatnia zmiana 12.03.2012 przez admin

    Kierunki naukowe

    • Immunologia schorzeń narządu wzroku
    • Optyczna koherentna tomografia wysokiej rozdzielczości w diagnostyce chorób pogranicza szklistkowo-siatkówkowego, siatkówki oraz nerwu wzrokowego
    • Badania elektrofizjologiczne w dziedzicznych dystrofiach siatkówki
    • Doszklistkowe zastosowanie preparatów anty-VEGF w leczeniu retinopatii wcześniaków