• Ostatnia zmiana 13.07.2018 przez Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

  Publikacje

  A. Bakunowicz-Łazarczyk, B. Urban: Assessment of therapeutic options for reducing alkali burn-induced cornel neovascularization and inflammation. Advances in Medical Sciences 2016:61,1,s.101-112

  M.Michalczuk, B. Urban, T. Porowski A. Wasilewska, A. Bakunowicz-Łazarczyk. Citrate usage in the leading causes of blindness: new possibilities for the old metabolite. Metabolomics 2018 : 14, 82, 6 pp.

  B.Urban, D. Raczyńska, A.  Bakunowicz-Łazarczyk, K. Raczyńska, M. Krętowska:  Evaluation of corneal endothelium in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Mediators of Inflammation, Volume 2013, Article ID 913754; doi: 10.1155/2013/913754

  B. Urban, A. Bakunowicz-Łazarczyk, M. Michalczuk, M. Krętowska; Evaluation of corneal endothelium in adolescents with juvenile glaucoma. J Ophthalmol 2015, Article ID 895428, doi: 10.1155/2015/8954283.

  M. Michalczuk, B. Urban, B. Chrzanowska-Grenda, M. Oziębło-Kupczyk, A. Bakunowicz-Łazarczyk:   An influence of birth weigth, gestational age, and Apgar score on pattern visual evoked potentials in children with history of prematurity. Neural Plasticity, 2015, Article ID 754864, 10 pp.

  M. Michalczuk, B. Urban, . Chrzanowska-Grenda, M. Oziębło-Kupczyk, A. Bakunowicz-Łazarczyk, M. Krętowska: The assessment of multifocal ERG responses in school-age children with history of prematurity. Doc. Ophthalmol. 2016, DOI 10.1007/s10633-016-9526-1

  B. Urban, A. Bakunowicz-Łazarczyk: Aphakic glaucoma after pediatric cataract surgery with and without intraocular lens implantation. Klin. Oczna 2010,112(4-6):105-107

  B. Urban, A. Bakunowicz-Łazarczyk: Cataract surgery with primary intraocular lens implantation in children suffering from chronic uveitis. Klin. Oczna 2010,112(4-6):111-114

  B. Urban, A. Bakunowicz-Łazarczyk: Immune recovery uveitis - pathogenesis, clinical symptoms, treatment. Mediators of Inflammation, Volume 2014, Article ID 971417, 10 pp,

  M. Fedor, K. Socha, B. Urban, J. Soroczyńska, M. Matyskieła, M. Borawska, A. Bakunowicz-Łazarczyk: Serum concentration of zinc, copper, selenium, manganese, and Cu/Zn ratio in children and adolescents with myopia. Biol Trace Elem Res 2017;176(1):1-9

  Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk. Schorzenia dróg łzowych u dzieci. Część I. Anatomia, fizjologia i objawy. Klinika Oczna2010; 112, 10-12, s. 342-345

  Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk. Współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i postepowanie w krótkowzroczności. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2010, 2 (26), s. 18-23