Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studium Wychowania Fizycznego.