Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2021 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Podręczniki

  Podręczniki obowiązujące w Zakładzie Histologii i Embriologii:

  Histologia
  1. M. Zabel „Histologia dla studentów medycyny i stomatologii”
  2. T. Cichocki „Kompendium histologii”
  3. W. Sawicki „Histologia”
  4. „Histologia” pod redakcją K. Ostrowskiego

  5. Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi. Marek Kujawa . Victor Eroschenko. MediPage 2019

   

  Embriologia
  1. H. Bartel „Embriologia”
  2. T. Sadler, wyd. XIII pod redakcją J.Malejczyk i M. Kujawa "Embriologia". Langman
  3. K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia. Redakcja wydania I polskiego M. Zabel, H. Bartel "Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia."


  Do uzupełnienia wiadomości:
  Sobota/Hammersen „Atlas cytologii i histologii”