Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.